Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Školstvo

Problematika regionálneho školstva na území mesta Topoľčany spadá do kompetencie jednotlivých odborov MsÚ Topoľčany.

Školy a školské zariadenia primárne riadi odbor školstva, kultúry a práce s mládežou MsÚ Topoľčany, ktorý bol - v rámci zmeny organizačnej štruktúry MsÚ -  vytvorený dňa 1. apríla 2019.

 

Súčasťou odboru školstva, kultúry a práce s mládežou MsÚ Topoľčany je Spoločný školský obecný úrad Topoľčany. Do jeho kompetencií patrí najmä:

  • rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,
  • kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly, ktorá je vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
  • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, a to najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva školstva a pokynmi odboru školstva okresného úradu v sídle kraja,
  • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

 

Mesto Topoľčany sa stalo školským obecným úradom dňa 1. júla 2004 - svoju činnosť začal tento úrad rozvíjať dňa 1. októbra 2004. Už o niekoľko mesiacov neskôr - dňa 1. januára 2005 - vznikol na základe Zmluvy o zriadení spoločného školského obecného úradu medzi Mestom Topoľčany a Obcou Horné Obdokovce Spoločný školský obecný úrad Topoľčany so sídlom:

Mesto Topoľčany,
Mestský úrad,
Nám. M. R. Štefánika 1/1,
955 01 Topoľčany

 

Poznámka: Spoločný školský obecný úrad Topoľčany bol do 31. marca 2019 súčasťou odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ Topoľčany.


 

Spoločný školský obecný úrad so sídlom v Topoľčanoch - charakteristika, činnosť, zaradenie do org. štruktúry MsÚ, kontaktyÚvodná stránka