Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Komisie mestského zastupiteľstva

V rámci mestského zastupiteľstva je zriadených celkovo 6 komisií, ktorých prehľad je uvedený nižšie. Odborníci z radov občanov mesta budú doplnení.

 1. Komisia ekonomická a podnikateľských činností MsZ
 2. Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva MsZ
 3. Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ
 4. Komisia verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ
 5. Komisia výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ
 6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia ekonomická a podnikateľských činností MsZ

 1. Predseda komisie:
 • Mgr. Július Krajčík 
 1. Členovia komisie – poslanci MsZ:
 • Ing. Katarína Mináriková
 • Mgr. Lukáš Grežďo
 • Ing. Peter Žembera
 1. Odborníci z radov občanov:
 • Ing. Marek Schneidgen
 • Ing. Daria Štrosová
 • Ing. Viera Bútorová
 1. Sekretárka:
 • Ing. Darina Urminská

Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva MsZ

 1. Predseda komisie:
 • MUDr. Marta Barboríková
 1. Členovia komisie – poslanci MsZ:
 • Bc. Šimon Vystavil
 • Mgr. Roman Goča
 • MUDr. Ľudovít Teťák
 1. Odborníci z radov občanov:
 • PhDr. Zuzana Novotná
 • Mgr. Janka Krahulíková
 • Mgr. Jana Bezáková
 1. Zástupca Mestských služieb Topoľčany, s.r.o:
 • Mgr. Martin Bucko (bez práva hlasovať)
 1. Sekretárka:
 • Ing. Dagmar Klenovičová

Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ

 1. Predsedníčka komisie:
 • Ing. Ida Valachová
 1. Členovia komisie – poslanci MsZ:
 • Mgr. Mária Haláková
 • Martin Benko          
 • Mgr. Vladimír Železník
 1. Odborníci z radov občanov:
 • Pavol Šípoš
 • Mgr. Drahomír Trsťan
 • Mgr. Andrej Sitár
 1. Sekretár:
 • Mgr. Tibor Mócik

Komisia verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ

 1. Predseda komisie:
 • Michal Bohát
 1. Členovia komisie – poslanci MsZ:
 •  Mgr. Peter Schwarz
 •   Michal Meluš
 •   Mgr. Ervín Mik
 1. Odborníci z radov občanov:
 • Ing. Zdenka Švajdleníková
 • Mgr. Martin Trenčanský
 • JUDr. Ivan Ďurík
 • plk. Mgr. Roman Gaťár  
 1. Zástupca Policajného zboru Slovenskej republiky
 • (bez práva hlasovať)
 1. Sekretárka:
 • Mgr. Alena Ferenčíková

Komisia výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ

 1. Predseda komisie:
 • MUDr. Tibor Pavlík - predseda
 1. Členovia komisie – poslanci MsZ:
 • Ing. Jozef Kotleba
 • Štefan Grach
 • Mgr. Maroš Pavlovič
 1. Odborníci z radov občanov:
 • Juraj Krajčík
 • Ing. Ladislav Kmeť
 • Ing. arch. Michal Bohýl 
 1. Zástupca Policajného zboru Slovenskej republiky:
 2. Sekretárka:
 • Ing. Katarína Francová

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 1. Predseda komisie:
 • Mgr. Lukáš Grežďo
 1. Členovia komisie:
 • Štefan Grach
 • Mgr. Mária  Haláková
 • Ing. Peter Žembera
 • MUDr. Ľudovít Teťák

 


 


Úvodná stránka