Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Účasť poslancov za rok 2011

Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady a odborných komisiách mestského zastupiteľstva za rok 2011

Prehľad dochádzky poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8. Prehľad je spracovaný v mesačných intervaloch konkrétne za mesiace:

január máj september
február jún október
marec júl november
apríl august december

JANUÁR

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 1. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 20. 12. 2010, sa zúčastnili: Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Juraj Želiska, MUDr. Július Lukáč, Peter Bačik, Mgr. Mária Haláková, JUDr. Milan Lisý, Ing. Daniela Ičová, Ing.Viera Bútorová, Ing. Peter Žembera, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Katarína Katonová, Bc. Július Krajčík, Kvetoslava Markovičová, MUDr. Tibor Pavlík, Beáta Lobotková, Mgr. Janka Krahulíková, Miroslav Gieci, PaedDr. Anna Mikulská, Jaroslav Ladický. Chýbal (bol ospravedlnený) MUDr. Ján Paulík
 2. Na 1. riadnom zasadnutí Mestskej rady, ktoré sa konalo dňa 26. 1. 2011, sa zúčastnili: JUDr. Milan Lisý, Miroslav Gieci, Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Peter Žembera
 3.  
 • a) Na zasadnutí Komisii ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, koré sa konalo dňa 19.1.2011, sa zúčastnili: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Ing. Žaneta Páleniková, Ing. Michal Hajnovič, Ing. Martin Švelka
 • b) Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, sa zúčastnili: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová, Dr. Ing. Ján Píry, Mgr. Róbert Chochula, Bc. Mária Michalková, Ing. Peter Žembera
 • c) Na zasadnutí Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 10. 1. 2011, sa zúčastnili: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Mária Haláková, Bc. Eduard Galko, Ing. Janka Zacharová, Mgr. Pavol Barborík
 • d) Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 14. 1. 2011, sa zúčastnili: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Bc. Július Krajčík, Juraj Želiska, Ján Cabaj, Ing. Vladimír Mallo, Chýbal (bol ospravedlnený) JUDr. Karol Gerhát
 • e) Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.1.2011, sa zúčastnili: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Alena Škuciová, Dana Novotná, Bc. Janka Dedíková

Topoľčany 27. 1. 2011

JUDr. Milan Lisý v.r.
zástupca primátora

FEBRUÁR

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 2. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 9. 2. 2011 sa zúčastnili: Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Juraj Želiska, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko, Mgr. Mária Haláková, JUDr. Milan Lisý, Ing. Daniela Ičová, Ing.Viera Bútorová, Ing. Peter Žembera, Ing. Jozef Kotleba, Bc. Július Krajčík, Kvetoslava Markovičová, MUDr. Tibor Pavlík, Beáta Lobotková, Mgr. Janka Krahulíková, Miroslav Gieci, PaedDr. Anna Mikulská, Jaroslav Ladický, MUDr. Ján Paulík. Chýbala (bola ospravedlnená) Mgr Katarína Katonová
 2.  
 • a) Na zasadnutí Komisii ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, koré sa konalo dňa 23.2.2011, sa zúčastnili: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Ing. Žaneta Páleniková, Ing. Michal Hajnovič, Ing. Martin Švelka. Chýbala (bola ospravedlnená) Mgr. Katarína Katonová
 • b) Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo 16.2.2011 sa zúčastnili: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová, Dr. Ing. Ján Píry, Mgr. Róbert Chochula, Bc. Mária Michalková, Ing. Peter Žembera
 • c) Na zasadnutí Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 14. 2. 2011, sa zúčastnili:PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Mária Haláková, Bc. Eduard Galko, Mgr. Pavol Barborík. Chýbala (bola ospravedlnená) Ing. Jana Zacharová
 • d) Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 10. 2. 2011, sa zúčastnili: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Juraj Želiska, Ján Cabaj, Ing. Vladimír Mallo, JUDr. Karol Gerhát. Chýbal (bol ospravedlnený) Bc. Július Krajčík
 • e) Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.2.2011, sa zúčastnili: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Alena Škuciová, Dana Novotná, Bc. Janka Dedíková

Topoľčany 25.2.2011

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MAREC
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisii ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, koré sa konalo dňa 30.3.2011, sa zúčastnili: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Martin Švelka Chýbali (boli ospravedlnení) Ing. Žaneta Páleniková, Ing. Michal Hajnovič
 2. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo 21.3.2011 sa zúčastnili: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová, Mgr. Róbert Chochula, Bc. Mária Michalková, Chýbali ( boli ospravedlnení ) Ing. Peter Žembera, Dr.Ing. Ján Píry
 3. Na zasadnutí Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.3. 2011, sa zúčastnili: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Bc. Eduard Galko, Mgr. Pavol Barborík, MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko.Ing. Jana Zacharová,
 4. Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 9. 3. 2011, sa zúčastnili: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Juraj Želiska, Ján Cabaj, Ing. Vladimír Mallo, JUDr. Karol Gerhát, Bc. Július Krajčík, Bc. Peter Candrák.
 5. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.3.2011, sa zúčastnili: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Alena Škuciová, Dana Novotná. Chýbala ( bola ospravedlnená Bc. Jana Dedíková )

Topoľčany 31.3.2011

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

APRÍL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 3. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 20. apríla 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ : Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Juraj Želiska, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko, Mgr. Mária Haláková, JUDr. Milan Lisý, Ing. Daniela Ičová, Ing. Viera Bútorová, Ing. Peter Žembera, Ing. Jozef Kotleba, Bc. Július Krajčík, Kvetoslava Markovičová, MUDr. Tibor Pavlík, Beáta Lobotková, Mgr. Janka Krahulíková,Miroslav Gieci, PaedDr. Anna Mikulská, Jaroslav Ladický, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Katarína Katonová,
 2.  
 • a) Zasadnutie Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, bolo preložené na mesiac máj 2011.
 • b) Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo 19.4.2011 sa zúčastnili poslanci: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová, občania: Mgr. Róbert Chochula, Ing. Peter Žembera, Dr.Ing. Ján Píry. Chýbali ( boli ospravedlnení ) Bc. Mária Michalková
 • c) Na zasadnutí Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.4. 2011, sa zúčastnili poslanci: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík, občania: Bc. Eduard Galko, Mgr. Pavol Barborík. Chýbali (boli ospravedlnení) Ing. Jana Zacharová
 • d) Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 14. 4. 2011, sa zúčastnili poslanci: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Juraj Želiska, občania: Ján Cabaj, Ing. Vladimír Mallo, JUDr. Karol Gerhát, Bc. Peter Candrák. Chýbali (boli ospravedlnení) Bc. Július Krajčík
 • e) Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.4.2011, sa zúčastnili poslanci Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, občania: Ing. Alena Škuciová, Dana Novotná,Bc. Jana Dedíková

Topoľčany 28.4.2011

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MÁJ
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo 9.5. 2011 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová. Chýbala (ospravedlnená) Mgr. Katarína Katonová
 2. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo 18.5.2011 sa zúčastnili poslanci: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová.
 3. Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.5. 2011, sa zúčastnili poslanci: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík,
 4. Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 12. 5. 2011, sa zúčastnili poslanci: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Bc. Július Krajčík. Chýbal (ospravedlnený) Juraj Želiska
 5. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.5.2011, sa zúčastnili poslanci Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický,

Topoľčany 31.5.2011

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

JÚN
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 4. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.júna 2011 sa zúčastnili poslanci: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Bc. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Ida Valachová, Ing. Karol Zaťko, Juraj Želiska, Ing. Peter Žembera. Chýbal (ospravedlnený) MUDr. Ján Paulík
 2. Na 3. riadnom zasadnutí Mestskej rady, ktoré sa konalo dňa 15.6.2011 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, Miroslav Gieci, Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Peter Žembera,
 3.  
 • a) Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo 8.6. 2011 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová. Chýbala (ospravedlnená) Ing. Ida Valachová
 • b) Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo 22.6.2011 sa zúčastnili poslanci: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová.
 • c) Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 13.6. 2011, sa zúčastnili poslanci: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík,
 • d) Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 9.6. 2011, sa zúčastnili poslanci: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Bc. Július Krajčík. Chýbal (ospravedlnený) Juraj Želiska
 • e) Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.6..2011, sa zúčastnili poslanci Miroslav Gieci, Ing. Beáta Lobotková, Jarosla Ladický. Chýbal (ospravedlnený) Ing. Jozef Kotleba

Topoľčany 30.6..2011

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

JÚL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo 13.7.2011 sa zúčastnili poslanci: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová.
 2. Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.7. 2011, sa zúčastnili poslanci: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko. Chýbali (ospravedlnený) MUDr. Ján Paulík,
 3. Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 14.7. 2011, sa zúčastnili poslanci: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Juraj Želiska. Chýbal (ospravedlnený) Bc. Július Krajčík
 4. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.7.2011, sa zúčastnili poslanci Miroslav Gieci, Ing. Beáta Lobotková, Jarosla Ladický, Ing. Jozef Kotleba

Topoľčany 29.7.2011

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

AUGUST
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Mestskej rady MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.8.2011 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Mgr. Janka Krahulíková, Ing. Peter Žembera, Miroslav Gieci
 2. Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 15.8. 2011, sa zúčastnili poslanci: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík,
 3. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 1.8.2011, sa zúčastnili poslanci : Miroslav Gieci, Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozef Kotleba
 4. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 24.8.2011 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach. Ing. Ida Valachová, MGr. Katarína Katonová. Na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 31.8.2011 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera. Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, ospravedlnená Mgr. Katarína Katonová,

Topoľčany 8.9.2011

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

SEPTEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 5. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 21. septembra 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Ján Paulík, Ing. Ida Valachová, Juraj Želiska, chýbali – ospravedlnení: Ing. Karol Zaťko, Kvetoslava Markovičová
 2. Na 4. riadnom zasadnutí MsR, ktoré sa konalo 7. septembra 2011, sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Miroslav Gieci. Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Peter Žembera
 3.  
 • a) Zasadnutie komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, sa v mesiaci september nekonalo.
 • b) Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 19. septembra 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, chýbala ospravedlnená Kvetoslava Markovičová,
 • c) Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.septembra 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko
 • d) Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5. septembra 2011, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • e) Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. septembra 2011sa zúčastnili poslanci MsZ: MUdr. Tibor Pavlík,Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska
 • f) Zasadnutie komisie na preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 354/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov MsZ, sa neuskutočnilo.

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

OKTÓBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 14. októbra 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Ján Paulík, Ing. Ida Valachová, Juraj Želiska, chýbali – ospravedlnená: Kvetoslava Markovičová
 2.  
 • a) Zasadnutie komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, sa v mesiaci október nekonalo.
 • b) Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 12. októbra 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ing. Viera Bútorová, chýbali ospravedlnení: Kvetoslava Markovičová, MUDr. Július Lukáč
 • c) Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 3. októbra 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko
 • d) Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 3. októbra 2011, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • e) Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. októbra 2011sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska
 • f) Zasadnutie komisie na preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 354/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov MsZ, sa neuskutočnilo.

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

NOVEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Mestskej rady MsZ, ktoré sa konalo dňa  30.11.2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Mgr. Janka Krahulíková, Ing. Peter Žembera,  Miroslav Gieci
 2. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 14.11. 2011, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko. Neprítomný MUDr. Ján Paulík sa ospravedlnil
 3. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.11.2011, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický. Neprítomný Ing. Jozef Kotleba sa ospravedlnil.
 4. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 23.11.2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová. 
 5. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 16.11.2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová,
 6. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 3.11.2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Juraj Želiska. Neprítomný Mgr. Július Krajčík sa ospravedlnil.

Topoľčany 1.12.2011                                                      

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

DECEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 6. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 14.12. 2011 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Ján Paulík, Ing. Ida Valachová, Kvetolava Markovičová, chýbal– ospravedlnený: Juraj Želiska
 2.  
 • a) Na zasadnutií komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré a konalo dňa 12.12.2011 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová                                                                     
 • b) Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 7.12. 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
 • c) Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 12.12. 2011 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko
 • d) Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.12. 2011 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • e) Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 1. 12. 2011sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska, ospravedlnená Ing. Daniela Ičová
 • f) Zasadnutie komisie na preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 354/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov MsZ, sa neuskutočnilo.   

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora


 


Úvodná stránka