Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Účasť poslancov za rok 2014

Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady a odborných komisiách mestského zastupiteľstva za rok 2014

Prehľad dochádzky poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8. Prehľad je spracovaný v mesačných intervaloch konkrétne za mesiace:

január jún
február september
marec október
apríl november
máj december

JANUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.1. 2014, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková. MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.1.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  Ing. Jozef Kotleba , ospr. Miroslav Gieci, 
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sauskutočnilo 22.1.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ „ Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing  Ida Valachová,  Mgr. Katarína Katonová,
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.1.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,   MUDr. Július Lukáč,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho  rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 23.1.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová,Mgr. Július Krajčík,  Juraj Želiska,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa uskutočnilo 3.1.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera,  Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík,

  Topoľčany 24.1.2014                                                   

JUDr. Milan Lisý                                  
zástupca primátora

FEBRUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 19. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 12.2 2014 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová,  Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková,  PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska, MUDr. Ján Paulík,  MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík, ospravedlnený: Miroslav Gieci,
 2.  
 • Zasadnutie komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ  sa v mesiaci február 2014 neuskutočnilo.
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 4.2.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.2. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Ing. Karol Zaťko, ospravedlnený MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.2 2014 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, ospravedlnený Miroslav Gieci,
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 20.2. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík, neprítomný Juraj Želiska.                                                                                    
 • Na zasadnutí komisie na poskytovanie grantov MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.2.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ Ing. Peter Žembera, JUDr. Milan Lisý, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, ospravedlnený MUDr. Ján Paulík.
 • Na zasadnutí komisie Mediálna rada  MsZ, ktoré sa uskutočnilo 4.2.2014 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MAREC
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.3. 2014, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková. MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko ospr.
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.3.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  Ing. Jozef Kotleba , ospr. Miroslav Gieci, 
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa uskutočnilo 31.3.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Ing Ida Valachová,  Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach ospr.
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  4.3.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,   MUDr. Július Lukáč,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 20.3.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová,Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa uskutočnilo 4.3.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera,  Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach ospr., Mgr. Július Krajčík,

  Topoľčany 2.4.2014                                                     

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

APRÍL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 20. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 16.4. 2014sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová,  Štefan Grach, Miroslav Gieci, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický,  Beáta Lobotková, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Karol Zaťko, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska,  MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík, ospravedlnení: JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,
 2.  
 • Zasadnutie komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ  sa v mesiaci apríl 2014 neuskutočnilo.
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 10.4.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová,  Kvetoslava Markovičová, ospr. MUDr. Július Lukáč
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.4. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Ing. Karol Zaťko,  MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.4. 2014 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Miroslav Gieci,
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 24.4. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík, ospravedlnený Juraj Želiska.                                                                                    
 • Na zasadnutí komisie Mediálna rada  MsZ, ktoré sa uskutočnilo 1.4.2014 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Július Krajčík,  Mgr. Katarína Katonová, ospr. Stefan Grach,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MÁJ
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.5. 2014, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková. MUDr.ospr. Ján Paulík, ospr. Ing. Karol Zaťko
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.5.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  Ing. Jozef Kotleba, Miroslav Gieci, 
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ ,  sa v mesiaci máj 2014  neuskutočnilo.
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  6.5.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,   MUDr. Július Lukáč,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 22.5.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová,Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa uskutočnilo 2.5.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach ospr., Mgr. Július Krajčík,

  Topoľčany 30.5.2014                                                    

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

JÚN
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 21. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 25.6. 2014sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová,  Štefan Grach, Miroslav Gieci, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický,  Beáta Lobotková, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Karol Zaťko, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska,  MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík,  JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,
 2. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo 11.6.2014 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská Mgr. Janka Krahuliková, Miroslav Gieci, Ing. Peter Žembera, ospr. MUDr. Tibor Pavlík,
 3.  
 • Na zasadnutie komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré sa konalo 4.6.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová Ing. Ida Valachová,
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 3.6..2014 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová,  Kvetoslava Markovičová,  MUDr. Július Lukáč
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.6. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Ing. Karol Zaťko, ospr.  MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.6. 2014 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, ospr. Miroslav Gieci, ospr. Ing. Jozef Kotleba
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.6.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová,  Juraj Želiska. ospr. MUDr. Tibor Pavlík, Mgr. Július Krajčík ,                                                                                 
 • Na zasadnutí komisie Mediálna rada  MsZ, ktoré sa uskutočnilo 3.6.2014 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová,  Stefan Grach, ospr. Július Krajčík,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

SEPTEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 22. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 3.9. 2014sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová,  Štefan Grach, Miroslav Gieci, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický,  Beáta Lobotková, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Karol Zaťko, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska,  MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík,  JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,
 2.  
 • Zasadnutie komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, sa v mesiaci september 2014 nekonalo.
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa  konala dňa 9.9.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová,  Kvetoslava Markovičová,  MUDr. Július Lukáč
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 22.9. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Ing. Karol Zaťko, ospr.  MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 8.9 2014 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Miroslav Gieci,  Ing. Jozef Kotleba
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.9.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová,  Juraj Želiska. MUDr. Tibor Pavlík, Mgr. Július Krajčík ,                                                                                
 • Na zasadnutí komisie Mediálna rada  MsZ, ktoré sa uskutočnilo 2.9.2014 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr.Mgr. Katarína Katonová,  Stefan Grach, ospr. Július Krajčík,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

OKTÓBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 23. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 29.10. 2014 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová,   Miroslav Gieci, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková,  Jaroslav Ladický,  Beáta Lobotková, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Karol Zaťko, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska,  MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík,  JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, ospr. Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach
 2.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré a konalo dňa 13.10.2014 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová,
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa  konala dňa 7.10.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová,  Kvetoslava Markovičová, ospr. MUDr. Július Lukáč
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 13.10. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, ospr. Ing. Karol Zaťko, ospr.  MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.10.2014 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Miroslav Gieci, ospr. Ing. Jozef Kotleba
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.10.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová,  MUDr. Tibor Pavlík, Mgr. Július Krajčík, ospr. Juraj Želiska,                                                                                
 • Na zasadnutí komisie Mediálna rada  MsZ, ktoré sa uskutočnilo 2.9.2014 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr.Mgr. Katarína Katonová,  Stefan Grach, ospr. Július Krajčík,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

NOVEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí MsR MsZ, ktoré sa konalo 26.11.2014 sa zúčatnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Janka Krahulíková, ospr. MUDr. Tibor Pavlík, Miroslav Gieci,
 2.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 10.11. 2014, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková. MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.11.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  Ing. Jozef Kotleba, Miroslav Gieci, 
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré sa konalo 24.11.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera. Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová, ospr. Štefan Grach,
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa  4.11..2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,   MUDr. Július Lukáč,
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 6.11.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová,Mgr. Július Krajčík, ospr. Juraj Želiska,
  6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 4.11.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr.Mgr. Katarína Katonová, ospr. Štefan Grach ospr., Mgr. Július Krajčík,

Topoľčany 28.11.2014

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

DECEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1.  
 • Na 24. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 10.12. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová,   Miroslav Gieci, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková,  Jaroslav Ladický,  Beáta Lobotková, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Ida Valachová, MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík,  JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Mgr. Július Krajčík, Mgr. Katarína Katonová, ospr. Štefan Grach, Juraj Želiska
 • Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 12.12.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Janka Krahulíková, Jaroslav Ladický, Beata Lobotková, Ing. Karol Zaťko, Ing. Ida Valachová, MUDr. Július Lukáč, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera, MUDr. Ján Paulík, JUDr. Milan Lisý,PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Ľudovít Teťák, MUDr. Marta Barboríková, Dr.Ing. Ján Píry, Michal Bohát,Mgr. Martin Bucko, Mgr. Katarína Katonová, ospr. Štefan Grach,
 1.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré a konalo dňa 24.11.2014 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera,  Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová, ospr. Štefan Grach
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa  konala dňa 2.12.2014 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová,  Kvetoslava Markovičová, ospr. MUDr. Július Lukáč
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.12. 2014 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, ospr. Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 1.12.2014 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Miroslav Gieci,  Ing. Jozef Kotleba
 • Zasadnutie komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, sa v decembri 2014 nekonalo.                                                                             
 • Na zasadnutí komisie Mediálna rada  MsZ, ktoré sa uskutočnilo 2.12.2014 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, .Mgr. Katarína Katonová, ospr. Stefan Grach,  Július Krajčík,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora


 


Úvodná stránka