Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Účasť poslancov za rok 2015

Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady a odborných komisiách mestského zastupiteľstva za rok 2015

Prehľad dochádzky poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8. Prehľad je spracovaný v mesačných intervaloch konkrétne za mesiace:

január
február
máj
jún
august
september
október
november
december

JANUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 12.1. 2015, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková., Michal Bohát,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.1.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry, 
 3. Zasadnutie Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, sa v mesiaci január 2015 nekonalo.
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa  20.1.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 8.1.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 12.1.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, .Mgr. Katarína Katonová, ospr. Ing. Peter Žembera, ospr. Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík,

Topoľčany 23.1.2015                                                     

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

FEBRUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 1. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 25.2. 2015 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová, MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko, Michal Bohát, Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko, ospr. MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč,
 2.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 16.2.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera,  Mgr. Katarína Katonová, ospr. MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach,                                                                       
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 12.2. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Peter Žembera,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.2. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát,
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.2.2015 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Dr.Ing. Ján Píry,
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. 2. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ:   Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 • Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa uskutočnilo 5.2.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová, ospr, Mgr. Július Krajčík,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MÁJ
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 4.  zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 29.5. 2015 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová, ospr. MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko, ospr. Michal Bohát, Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, ospr. Ing. Karol Zaťko,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč,
 2.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 27.5.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera,  Mgr. Katarína Katonová,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach,                                                                       
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 26.5. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Peter Žembera,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.5. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát,
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.5.2015 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Dr.Ing. Ján Píry,
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. 5. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ:   Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 • Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa uskutočnilo 5.5.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová,  Mgr. Július Krajčík,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

JÚN
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 5. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 24. júna 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Marta Barboríková, Michal Bohát, Mgr. Martin Bucko, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahuliková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beata Lobotková, MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Ján Paulík, Dr.Ing.Ján Píry, MUDr. Ľudovít Teťák, Ing. Ida Valachová, Ing. Karol Zaťko, Ing. Peter Žembera,
  1. Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 8.6. 2015, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková., Michal Bohát,
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 1.6.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
  3. Zasadnutie Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré sa konalo 15.6.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach,
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 15.6.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 4.6.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, ospr. Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
  6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 2.6.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík,

Topoľčany 1.7.2015

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

AUGUST
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 24.8. 2015, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková., Michal Bohát,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 17.8.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
 3. Zasadnutie Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ ,sa v mesiaci august 2015 nekonalo.
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 20.8.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 20.8.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 2.6.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Mgr. Katarína Katonová, ospr. Ing. Peter Žembera, ospr. Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 26.8.2015

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

SEPTEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 6. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 9.9. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Martin Bucko, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Janka Krahulíková, Jaroslav Ladický, Beáta Lobotková, Ing. Ida Valachová, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera, MUDr. Ján Paulík, JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Mgr. Július Krajčík, Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach, Michal Bohát, MUDr. Ľudovít Teťák, Dr. Ing. Ján Píry.
 1.  
  1. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činností MsZ, ktoré a konalo dňa 2.9.2015 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera, Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach, MUDr. Ľudovít Teťák,
  2. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 17.9.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboríková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
  3. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 21.9. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát, ospr. Ing. Ida Valachová,
  4. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.9.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Dr. Ing. Ján Píry, Ing. Jozef Kotleba,
  5. Zasadnutia komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho
  6. rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 17.9.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, MUDr. Július Lukáč, Mgr. Július Krajčík, Ing. Karol Zaťko,
  7. Na zasadnutí komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa uskutočnilo 2.9.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach, Július Krajčík.

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

OKTÓBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 12.10. 2015, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková., ospr. Michal Bohát,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.10.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činností MsZ , ktoré sa konalo 16.10.2015 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, ospr. Mgr. Katonová a Štefan Grach,
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 15.10.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 14.10.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 6.10.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Mgr. Katarína Katonová, ospr. Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 5.11.2015

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

NOVEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.11. 2015, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková., Michal Bohát,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.11.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikatelských cinnosti MsZ , ktoré sa konalo 30.11.2015 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, ospr. Mgr. Katarína Katonová,
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 12.11.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 26.11.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 3.11.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 1.12.2015

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

DECEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 8. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 9.12. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Martin Bucko, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková,  Jaroslav Ladický,  Beáta Lobotková, Ing. Ida Valachová, MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík,  JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Mgr. Július Krajčík, Mgr. Katarína Katonová,  Štefan Grach,  Michal Bohát, MUDr. Ľudovít Teťák, Dr.Ing. Ján Píry,
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ ,ktoré a konalo dňa 7.12.2015 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera,  Ing. Ida Valachová, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach, ospr. MUDr.  Ľudovít Teťák,
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa  konala dňa 3.12.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboríková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.12. 2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát,  Ing. Ida Valachová,
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb  a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.12.2015 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Jozef Kotleba,
 • Zasadnutie komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ,  ktoré sa konalo 17.12.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, MUDr. Júliua Lukáč, Mgr. Július Krajčík, Ing. Karol Zaťko,                                                              
 • Na zasadnutí Mediálnej  komisie MsZ, ktoré sa uskutočnilo 1.12.2015 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach, ospr. Mgr. Július Krajčík,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora


 

Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, komisií mestského zastupiteľstva a mestských výborov v roku 2015.

ucast_poslancov_za rok_2015.pdf(14.8 kB)ucast_poslancov_za rok_2015.pdf


Úvodná stránka