Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Program primátorky

Program Primátorky mesta

 42. týždeň

 

14. 10. 2019

- porada vedenia mesta Topoľčany

- pracovné stretnutia

- návšteva Denného centra pre seniorov Ul. Podjavorinskej pri príležitosti Mesiaca úcty

  k starším

- zasadnutie komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a ŽP MsZ

- zasadnutie komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ

- zasadnutie MsV č. 5

 

15. 10. 2019

- vybavovanie stránok

- ZŠ Tribečská – Robotická ruka na dosah                       

- vybavovanie stránok

- prijatie jubilantov mesta

 

16. 10. 2019 

- Základná škola Škultétyho – Európsky deň rodičov a škôl                

- slávnostné zhromaždenie seniorov Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku

- návšteva Denného centra pre seniorov Ul. Ľ. Fullu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

- vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku

 

17. 10. 2019   

- návšteva n. o. Zariadenie pre seniorov Komfort  

- vybavovanie stránok

- Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – stretnutie s jubilantmi

 

18. 10. 2019

- imatrikulácie študentov Univerzity tretieho veku Topoľčany

- prijatie čínskej delegácie z provincie Fujian

- Topoľčianska koštovka

 

19.10.2019

- otvorenie 5. ročníka plaveckých pretekov „O pohár primátorky mesta Topoľčany“

- konanie občianskych obradov: sobáše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

  


 


Úvodná stránka