Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Správa predkladaná do 25. MsZ

Kontrola bežných  výdavkov, Program č.3: Správa budov a majetku mesta, Podprogram č.1. Správa a údržba budov - Oprava budovy na Ul. 17. Novembra + PD

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 12.2.2018  do 14.5.2018. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 22.5.2018. Kontrolovaný subjekt v lehote do 30.5.2018 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 30.5.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 5.6.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 27.6.2018.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 18.6.2018. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je 30.9.2018.

Na základe odporučenia kontrolnej skupiny prijať tri opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, prijal kontrolovaný subjekt tri konkrétne opatrenia.

 

Kontrola bežných príjmov, položka 133 012, Dane za špecifické služby – za užívanie verejného priestranstva, za rok 2017 a súvisiace obdobia

 

 

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 13.3.2018 do 18.4.2018. Návrh správy bol kontrolovanému subjektu doručený dňa 16.5.2018. Kontrolovaný subjekt v lehote do 18.5.2018 na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku nepodal námietky. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 18.5.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 21.5.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 27.6.2018.

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola 23.5.2018. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je 14.12.2018

Na základe zistení kontrolná skupina odporučila kontrolovanému subjektu prijať jedno opatrenie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

 

 

 


 
Sprava_HK_MsZ_25.pdf(230.3 kB)Sprava_HK_MsZ_25.pdf


Úvodná stránka