Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Mestská školská rada v Topoľčanoch

Mestská školská rada v Topoľčanoch je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje miestne záujmy, záujmy detí a žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Zároveň posudzuje činnosť škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti Mesta Topoľčany a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy. Taktiež plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti Mesta Topoľčany, ako aj ďalších orgánov a organizácií, ktoré sa v územnej pôsobnosti Mesta Topoľčany podieľajú na výchove a vzdelávaní. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Podrobnejšie informácie o Mestskej školskej rade môžete nájsť v dokumente uvedenom nižšie.


 

Mestská školská rada v Topoľčanoch

Mestská školská rada v Topoľčanoch.pdf(205 kB)Mestská školská rada v Topoľčanoch.pdf


Úvodná stránka