Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Program rozvoja bývania mesta Topoľčany

Jednou z možností, ako sa môže miestna samospráva podieľať na tvorbe bytovej politiky, je strategické plánovanie v oblasti bývania. Túto možnosť dáva obci zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kde v § 4 bodu 3 písm. j) je okrem iného ustanovené, že obec pri výkone samosprávy obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci. Program rozvoja bývania mesta Topoľčany je strednodobý strategický dokument, ktorý vytvára predpoklad pre plánovitý rozvoj bývania v meste. Má lokálny charakter, je určený pre rozvoj územia mesta Topoľčany. Jeho cieľom je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie bývania rôznych skupín obyvateľov v bytoch, ktoré zodpovedajú ich nárokom na kvalitu bývania a príjmovej situácii.


 

Program rozvoja bývania mesta Topoľčany na roky 2016 - 2025

Program rozvoja bývania mesta Topoľčany 2010 - 2014

Program_rozvoja_byvania.pdf(941.4 kB)Program rozvoja bývania mesta Topoľčany 2010 - 2014


Úvodná stránka