Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Projektový referát

Vedenie projektového referátu zabezpečuje prednostka Mestského úradu Mgr. Zuzana Baranová.

Projektoví manažéri mestského úradu sú:

Ing. Veronika Ondrušová (Materská dovolenka)

tel: 038/5340 340

e-mail: veronika.ondrusova@topolcany.sk

Mgr. Marcela Červeňanská, PhD.

tel: 038/5340 340

e-mail: marcela.cervenanska@topolcany.sk

Daniela Blahová

tel: 038/5340 340

e-mail: daniela.blahova.pm@topolcany.sk

PaedDr. Martina Mazáňová PhD.

tel: 038/5340 340

e-mail: martina.mazanova@topolcany.sk

 

 

Agenda projektového manažéra mestského úradu Topoľčany spočíva najmä v týchto oblastiach:

 • zabezpečuje analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, hlavne zmeny vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
 • zabezpečuje tvorbu a plnenie programu ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Topoľčany,
 • zabezpečuje plánovacie činnosti týkajúce sa územia mesta,
 • zabezpečuje návrhy na účelné využívanie miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov,
 • zabezpečuje uplatňovanie princípu partnerstva pri programovaní s uskutočňovaním rozvoja územia,
 • zabezpečuje koordináciu prác zaoberajúcich sa vypracovaním analýz a koncepcií regionálneho rozvoja,
 • pripravuje podklady súvisiace s rozvojom malého a stredného podnikania,
 • spolupracuje s regionálnymi pracoviskami úradu samosprávneho kraja, agentúrou pre rozvoj vidieka a ďalšími špecializovanými pracoviskami,
 • zabezpečuje monitorovanie situácie na trhu práce v spolupráci s ÚPSVaR,
 • zabezpečuje monitorovanie nevyužitých nehnuteľností v meste Topoľčany,
 • eviduje agendu regionálneho rozvoja na úseku technickej infraštruktúry,
 • zabezpečuje monitorovanie a pravidelné vyhodnocovanie hospodárskej situácie, k čomu požaduje potrebné podklady, najmä informácie, číselné údaje, rozbory a vyhodnotenia od iných subjektov,
 • zabezpečuje vypracovanie programu cestovného ruchu, koordinácia činnosti a spolupráce fyzických a právnických osôb pri realizácii programu,
 • spolupracuje s obcami a združeniami cestovného ruchu v regióne,
 • za mesto Topoľčany spracováva a predkladá na príslušné európske fondy projekty na čerpanie v primeranom rozsahu podľa schválených kritérií. V tejto súvislosti spolupracuje so všetkými predmetnými odbormi a oddelením právnym a koordinuje práce pri kompletizovaní projektov,
 • spolupracuje s komisiou výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov.

 


Úvodná stránka