Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Projekty financované z Európskych štrukturálnych fondov

V programovom období 2007 - 2013 sa mesto Topoľčany uzchádzalo o osemnásť projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych fondov. Podrobný popis projektov uvádza tabuľka nižšie.

Názov projektu Operačný program Hodnota projektu* (€)

Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva
Topoľčany

ŽP 1 461 987,74
Zateplenie a modernizácia MŠ Ul. Škultétyho
Topoľčany
ROP 382 875,82
Zateplenie a modernizácia MŠ ul. J. Kráľa,
Topoľčany
ROP 388 891,88
Zateplenie a modernizácia MŠ Tribečská 2 ROP 455 567,38
Základná škola na ulici Škultétyho v Topoľčanoch -
stavebné úpravy (rekonštrukcia), prístavba
ROP 1 370 644,93
Zateplenie a modernizácia ZŠ ul. Tribečská ROP 1 569 898,13
Stavebné úpravy (rekonštrukcia) a modernizácia ZŠ,
Ul. Hollého, Topoľčany
ROP 1 312 975,04
Regenerácia centra mesta Topoľčany

ROP

1 649 234,91
Zariadenie pre seniorov Komfort ROP 1 236 061,53
Klaster Topoľčany ROP 155 327,00
Stavebné úpravy budovy bývalého Červeného kríža č. 327/15 Topoľčany ROP 2 469 050,00
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v
Malých a Veľkých Bedzanoch
KaHR 147 791,60
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v
meste Topoľčany
KaHR 406 501,11
Podpora aktívneho starnutia cestou rozširovania
vedomostí a zručností gradujúcich kvalitu života
seniorov
Vzdelávanie 128 007,48
Podpora terénnej sociálnej práce v meste Topoľčany ZaSI 27 143,00
Elektronizácia služieb mesta Topoľčany OPIS 861 600,00
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v Topoľčanoch
KaHR neschválený
Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach“ ZaSI neschválený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hodnota projektu podľa Žiadosti o NFP, tieto hodnoty sa líšia od hodnôt uvedených v informáciách o konkrétnych projektoch, nakoľko tie predstavujú reálne prefinancovanú sumu v €.


 


Úvodná stránka