Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Projekty financované z rozpočtu mesta Topoľčany

 

Názov projektu Rok realizácie Hodnota projektu

MŠ Lipová – výmena okien a dverí

2016 19 944,97

MŠ Lipová – oprava hospodárskeho pavilónu

2016 7 985,54

MŠ Lipová – oprava sociálnych zariadení

2016 35 946,68

MŠ Lipová – oprava triedy

2016 6 732,50

MŠ Lipová – rekonštrukcia strechy

2016 46 491,12

MŠ Ľ. Fullu – výmena okien a dverí

2016 20 576,80

MŠ Tribečská I. – odsávanie kuchyne

2016 4 977,60

MŠ Gagarinova - výmena okien a dverí

2016 19 335,85

MŠ gagarinova - PD rozšírenie a rekonštrukcia

2016 7 450,00

ZŠ s MŠ Gogoľova - oprava priestorov kuchyne

2016 35 851,80

ZUŠ L. Mokrého - rekonštrukcia strechy

2016 13 793,48

Rekonštrukcia telocviční ZŠ mesta Topoľčany

2016 51 314,68

Športová hala - oprava strechy

2016 18 408,00

Futbalový štadión - úprava ihriska s umelým trávnatým povrchom

2016 6 999,50

Futbalový štadión Veľké Bedzany – osadenie svetelnej tabule

2016 550,00

Futbalový štadión Veľké Bedzany – výmena okien a dverí

2016 2 958,65

Zimný štadión - Dodávka a montáž striešok pred vstupy

2016 3 468,00

Zimný štadión – Vybudovanie šatní a soc. Zariadení pre hokejbalové ihrisko

2016 2 460,00

Zimý štadión - oprava kabíny družstva dorastu

2016 5 491,82

Zimný štadión - kúpa Rolby

2016 128 878,80

Stolnotenisová hala - Oprava strechy nad hotelovou časťou

2016 4 547,28

Stolnotenisová hala - Dodanie a montáž klasickej suchej sauny a infra kabíny

2016

8 998,00

Stolnotenisová hala - Oprava chodby

2016

5 848,09

Stolnotenisová hala - Dodávka a montáž výrivky

2016

10 050,00

Športová hala – oprava sociálnych zariadení mužov a vestibulu

2016

35 951,42

Letné kúpalisko – zakúpenie kosačky

2016

17 928,00

Oprava plochej strechy na šatniach a strojovni na LK

2016

26 690,41

Spoločenský dom - výmena ústredne EPS

2016

4 785,70

Oprava strechy staré kino, Topoľčany

2016

4 277,14

Klub dôchodcov na ZŠ – zníženie stropu vrátane úprav elektroinštalácie a svietidiel

2016

6 835,44

Spoločenské centrum Východ - oprava sociálnych zariadení

2016

2 867,40

Výmena okien a dverí na bytovom dome č. 1499 ul. Bernolákova Topolčany

2016

41 920,32
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy na ul. 17. novembra 2016

18 744,00

Priemyselná zóna – projektová dokumentácia pre prístupovú komunikáciu vetva B, D a most cez potok Dršňa

2016

10 080,00

Projektová dokumentácia Rekonštrukcia chodníka na ul. Povstania, Topoľčany

2016

2 500,00

Oprava Ul. M. Rázusa a Ul. Jilemnického

2016

18 950,93

Pedologický prieskum: Protipovodňová ochrana mesta Topoľčany a častí obce Tovarníky a Jacovce

2016

5 784,00

Projekt starostlivosti o zeleň s vypracovaním pasportu zelene v M. a V. Bedzanoch a dendrologický prieskum

2016

5 642,76

Revitalizácia sochy Sv. Jána Nepomuckého na Námestí M.R. Štefánika

2016

8 989,80

Vybudovanie rosičov na Námestí M. R. Štefánika

2016

4 946,49

Ihrisková zostava hrad sídlisko Stred II.

2016

9 989,00

Výmena LED svietidiel na prechodoch pre chodcov

2016

6 471,44

Osadenie nových svietidiel v Oddychovej zóne Margarétka

2016

22 157,92

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

2016

8 332,69

SummerDance festival

2016

1 000,00

Učíme sa ľudskosti príkladom

2016

11 842,00

Klientské centrum

2015

23 253,18

Oprava strechy pavilónu B a C na bývalej ZŠ Tovarníckej

2015

25 048,05

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia mesta Topoľčany

2015

422 606,02

Rekonštrukcia lávky pre peších na Tovarníckej ulici

2015 107 430,32

Oprava chodníkov na Bernolákovej ulici

2015 32 175,78

Oprava chodníka na ulici Streďanskej

2015 10 995,22

Oprava chodníkov na ulici Slobody od ulice kpt. Žalmana po ulicu Mojmírovu

2015 173 759,09

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. Palkovičova

2015 16 652,16

Rozšírenie spevnenej plochy na Ul. J. Matušku

2015 14 887,08

Úprava spevnenej plochy pred plavárňou

2015 6 945,70

Kúpa budovy na ul. 17. novembra

2015 93 100,00

Oprava Námestia M.R. Štefánika, pešej zóny a miestnych komunikácií

2015 20 000,00

Úprava priestoru podateľne na Mestskom úrade - Klientske centrum

2015 23 253,18

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému mesta Topoľčany

2015 7 000,00

Osvetlenie v podchode pod železničnou stanicou

2015 4 000,00

Výmena stožiarov verejného osvetlenia v zlom technickom stave za nové

2015 23 000,00

Výmena starých svetiel v kinosále spoločenského domu Topoľčany

2015 9 100,00

Zakúpenie nového svetelného pultu do kinosály spoločenského domu Topoľčany

2015 6 000,00

Osadenie nových tieniacich plachiet v priestoroch Mestskej tržnice v Topoľčanoch

2015 5 200,00

Nákup nových smetných košov a nádob na separovaný zber v meste Topoľčany

2015 15 300,00

Osadenie nových polopodzemných kontajnerov na odpad na ul. Krušovskej

2015 13 000,00

Nákup novej vianočnej výzdoby na ulici Škultétyho

2015 5 500,00

Orezanie starých líp na Starom cintoríne

2015 5 900,00

Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia na ulici Tribečskej

2015 14 000,00

Výmena okien a dverí na MŠ Lipovej

2015 14 506,91

Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Gagarinova

2015 34 671,91

Zateplenie budovy a oprava strechy ZUŠ L. Mokrého

2015 104 227,95

Oprava strechy a výmena okien pavilónu B a C na bývalej ZŠ Tovarníckej

2015 25 048,05

Oprava podlahy v telocvični ZŠ Škultétyho

2015 22 800,00

Kúpa budovy MŠ Veľké Bedzany za účelom budúcej rekonštrukcie

2015 42 000,00

Generálna oprava kompresorov na zimnom štadióne

2015 8 000,00

Generálna oprava rolby na zimnom štadióne

2015 7 000,00

Oprava čerpadiel strojovne chladenia na zimnom štadióne

2015 3 092,40

Oprava sociálnych zariadení v kabíne A mužstva na zimnom štadióne

2015 7 779,60

Oprava vstupnej chodby do kabín z južnej strany zimného štadióna

2015 35 878,28

Zateplenie fasády a výmena okien na zimnom štadióne

2015 136 346,97

Výmena plastových okien a vstupných dverí na plavárni

2015 4 200,00

Oprava strechy plavárne v časti kúpele

2015 6 522,28

Oprava strechy hádzanárskej haly nad rozcvičovňou

2015 5 147,74

Oprava havarijného stavu regeneračného centra v stolnotenisovej hale

2015 36 269,52

Oprava striedačiek na futbalovom štadióne vo Veľkých Bedzanoch

2015 998,82

Výmena dlažby v šatni na letnom kúpalisku

2015 9 100,00

Výmena okien a vstupných dverí šatní na letnom kúpalisku

2015 7 019,36

Eurocamp

2015 30 700,00

Príjazdová cesta k závodu PANKL

2014 494 397,00

Inžinierske siete a technická vybavenosť pre projekt "Priemyslená zóna

2014 66 500,00

Oprava chodníkov na ulici Slobody od ulice kapitána Žalmana po ulicu Mojmírovú

2014 2 800,00

Rekonštrukcia chodníka a komunikácie na ulici Mojmírová

2014 156 000,00

Rekonštrukcia chodníka a komunikácie na ulici Družby - II. etapa

2014 33 000,00

Rozšírenie chodníka a komunikácie na ulici Krušovskej 2302

2014 7 500,00

Vybudovanie spevnených plôch za účelom zlepšenia statickej dopravy na uliciKrušovská

2014 5 800,00

Vybudovanie spevnených plôch za účelom zlepšenia statickej dopravy na uliciStreďanská

2014 43 600,00

Vybudovanie spevnených plôch za účelom zlepšenia statickej dopravy na ulici Bernolákova

2014 26 800,00

Vybudovanie spevnených plôch za účelom zlepšenia statickej dopravy na uliciStreďanská 1530/4

2014 18 600,00

Vybudovanie plošiny pre imobilných v budove MsÚ

2014 27 400,00

Čiastočná oprava strechy na budove radnice

2014 30 000,00

Projekt EUROCAMP

2014 12 700,00

Údržba a rozširovanie detských ihrísk

2014 13 700,00

Multifunkčné ihrisko Malé Bedzany

2014 50 800,00

Rekonštrukcia WC, kúpelne, umývarne a WC pre imobilných v areály letného kúpaliska

2014 45 800,00

Rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy na zimnom štadióne

2014 6 600,00

Zakúpenie výmenníka tepla do areálu letného kúpaliska

2014 6 700,00

Rekonštrukcia divadelnej sály v spoločenskom dome - rekonštrukcia hľadiska

2014 131 600,00

Oprava strechy budovy bývalej ZŠ Tovarníckej (pavilón C)

2014 8 400,00

Oprava podlahy budovy bývalej ZŠ Gagarinova

2014 20 700,00

Výmena okien budovy bývalej ZŠ Gagarinova (východná strana)

2014 38 100,00

Vybudovanie stojiska smetných nádob na ulici Družby a rozšírenie stojiska smetných nádob na ulici kapitána Žalmana

2014 3 500,00

 


 


Úvodná stránka