Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Sekretariát

Vedenie sekretariátu mestského úradu zabezpečuje prednostka Mestského úradu Mgr. Zuzana Baranová

tel: 038/5340 253

e-mail: prednostka@topolcany.sk

Agenda sekretariátu mestského úradu Topoľčany spočíva najmä v týchto oblastiach:

 • v spolupráci s prednostkou MsÚ spracováva základné organizačné normy mesta (štatút mesta, organizačný poriadok),
 • v spolupráci s prednostkou MsÚ spracováva pracovný poriadok,
 • organizuje porady primátora, prednostky a vyhotovuje zápisy,
 • zabezpečuje komplexnú písomnú agendu primátora, zástupcu primátora a prednostky MsÚ,
 • pripravuje materiály na zasadnutia MsR a MsZ,
 • pracuje s uzneseniami – príprava, vyhotovenie, centrálna evidencia,
 • zabezpečuje komplexné vedenie personálnej agendy, spolupracuje s ÚPSVaR, okrem školstva,
 • spolupracuje s odborovým orgánom v zmysle ZP, vyhodnocuje kolektívnu zmluvu,
 • archivuje kompletné materiály zo zasadnutí MsR a MsZ,
 • vyhotovuje zápisnice z MsR a MsZ,
 • v spolupráci s organizačným odborom zabezpečuje partnerské vzťahy mesta Topoľčany v SR aj v zahraničí,
 • pripravuje konštituovanie orgánov (MsR, MsZ, komisií MsZ a VMČ) a zmeny v ich zložení v spolupráci so zástupcom primátora a prednostkou,
 • zabezpečuje kontakty s politickými stranami, masmédiami a inými subjektmi,
 • v spolupráci s organizačným odborom zabezpečuje voľby do orgánov štátnej správy, samosprávy a referenda,
 • mesačne vypracováva prehľad neodpracovaných hodín pre spracovanie výplat,
 • mesačne vypracováva prehľad neodpracovaných dní pre spracovanie stravných lístkov,
 • spracováva a eviduje žiadosti o prijatie do zamestnania,
 • eviduje a vyhodnocuje žiadosti o zapožičanie zasadačiek,
 • archivuje cestovné príkazy, ktoré sa nevyúčtovávajú na ekonomickom odbore,
 • vedie dochádzkovú knihu dočasných odchodov zamestnancov z pracoviska,
 • vedie knihu evidencie cestovných príkazov zamestnancov vyslaných na služobnú cestu,
 • vedie denník dispečera služobných motorových vozidiel,
 • zodpovedá za kľúče a doklady od služobných motorových vozidiel.

 


Úvodná stránka