Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Školstvo

Problematika školstva na území mesta Topoľčany spadá do kompetencie jednotlivých odborov MsÚ. Školy a školské zariadenia riadi odbor starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ.

Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ v Topoľčanoch:

PaedDr. Martina MAZÁŇOVÁ, PhD.
Číslo kancelárie: 207 (1. posch.)
Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 7:30 - 15:30, streda 7:30 - 17:00, piatok 7:30 - 14:00
Číslo telefónu: 038/5340 207
e-mail: martina.mazanova@topolcany.sk

Súčasťou odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ je Spoločný školský obecný úrad Topoľčany. Do jeho kompetencií patrí najmä:

  • rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,
  • kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly, ktorá je vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
  • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, a to najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva školstva a pokynmi odboru školstva okresného úradu v sídle kraja,
  • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

Mesto Topoľčany sa stalo školským obecným úradom dňa 1. júla 2004 a svoju činnosť tento úrad začal dňa 1. októbra 2004. Už o niekoľko mesiacov neskôr, 1. januára 2005 vznikol na základe Zmluvy o zriadení spoločného školského obecného úradu medzi Mestom Topoľčany a Obcou Horné Obdokovce Spoločný školský obecný úrad Topoľčany, so sídlom:

Mesto Topoľčany,
Mestský úrad,
Nám. M. R. Štefánika 1/1,
955 01 Topoľčany

Spoločný školský obecný úrad so sídlom v Topoľčanoch je súčasťou odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva Mestského úradu Topoľčany (na základe uznesenia poslancov MsZ v Topoľčanoch). Odborní zamestnanci Spoločného školského obecného úradu so sídlom v Topoľčanoch sú zamestnancami Mesta Topoľčany - Mestského úradu Topoľčany.


 

Charakteristika Spoločného školského obecného úradu so sídlom v TopoľčanochÚvodná stránka