Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Školstvo

Problematika regionálneho školstva na území mesta Topožčany spadá do kompetencie jednotlivých odborov MsÚ Topožčany.

Školy a školské zariadenia primárne riadi odbor školstva, kultúry a práce s mládežou MsÚ Topožčany, ktorý bol - v rámci zmeny organizačnej štruktúry MsÚ -  vytvorený dňa 1. apríla 2019.

 

Súčasou odboru školstva, kultúry a práce s mládežou MsÚ Topožčany je Spoločný školský obecný úrad Topožčany. Do jeho kompetencií patrí najmä:

  • rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditež školy, ktorej zriaďovatežom je orgán územnej samosprávy,
  • kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly, ktorá je vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
  • vydávanie organizačných pokynov pre riaditežov škôl a školských zariadení, a to najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva školstva a pokynmi odboru školstva okresného úradu v sídle kraja,
  • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

 

Mesto Topožčany sa stalo školským obecným úradom dňa 1. júla 2004 - svoju činnos začal tento úrad rozvíja dňa 1. októbra 2004. Už o niekožko mesiacov neskôr - dňa 1. januára 2005 - vznikol na základe Zmluvy o zriadení spoločného školského obecného úradu medzi Mestom Topožčany a Obcou Horné Obdokovce Spoločný školský obecný úrad Topožčany so sídlom:

Mesto Topožčany,
Mestský úrad,
Nám. M. R. Štefánika 1/1,
955 01 Topožčany

 

Poznámka: Spoločný školský obecný úrad Topožčany bol do 31. marca 2019 súčasou odboru starostlivosti o občanov, podnikatežských činností a školstva MsÚ Topožčany.


 

Spoločný školský obecný úrad so sídlom v Topožčanoch - charakteristika, činnos, zaradenie do org. štruktúry MsÚ, kontaktyÚvodná stránka