Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Správa predkladaná do 24. MsZ

Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta v Materskej škole Tribečská 2633/12, Topoľčany, Program č. 14:  Školstvo a vzdelávanie, Podprogram č. 1. Materské školy a  školské zariadenia pri MŠ, za rok 2017

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 12.3.2018 do 9.4.2018. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 9.4.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 11.4.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 25.4.2017. Kontrolou neboli zistené  nedostatky.

 

Kontrola kapitálových výdavkov, Program č. 3: Správa budov a majetku mesta, Podprogram č. 2: Správa a údržba cintorínov – Prístrešok a rekonštrukcia budovy – Starý cintorín, za rok 2017

 

Kontrola bola vykonaná v dňoch od 12.2.2018 do 12.3.2018. Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 12.3.2018 a kontrolovanému subjektu doručená dňa 23.3.2018. Mestské zastupiteľstvo bolo so  Správou o výsledku kontroly  oboznámené  dňa 25.4.2018. Kontrolou neboli zistené  nedostatky


 
Sprava_HK_MsZ_24.pdf(220.7 kB)Sprava_HK_MsZ_24.pdf


Úvodná stránka