Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Účasť poslancov za rok 2012

Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady a odborných komisiách mestského zastupiteľstva za rok 2012

Prehľad dochádzky poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8. Prehľad je spracovaný v mesačných intervaloch konkrétne za mesiace:

január máj september
február jún október
marec júl november
apríl august december

JANUÁR

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.1. 2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.1.2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 25.1.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová.
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 18.1.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Ing. Viera Bútorová, Kvetoslava Markovičová.
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 12.1.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Juraj Želiska, Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 1.2.2012 

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

FEBRUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 7. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 15.2. 2012 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová, Kvetolava Markovičová, Juraj Želiska, chýbal– ospravedlnený: MUDr. Ján Paulík
 2.  
 • Zasadnutie komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  sa v mesiaci február 2012 neuskutočnilo.                                                                     
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 8.2. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 13.2. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, chýbal ospravedlnený – MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.2. 2012 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 2. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska, Ing. Daniela Ičová, ospravedlnený Mgr. Július Krajčík
 • Zasadnutie komisie na preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 354/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov MsZ, sa neuskutočnilo.   

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MAREC
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 12.3. 2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.3.2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba 
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 29.3.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová. 
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 14.3.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, ospravedlnená Ing. Viera Bútorová
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 8.3.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Juraj Želiska, Mgr. Július Krajčík 

Topoľčany 2.4.2012                                                      

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

APRÍL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1.  
  1. Na zasadnutí MsR, ktoré sa konalo dňa 4.4.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Mgr. Janka Krahulíková, Ing. PeterŽembera, JUDr. Milan Lisý, ospravedlnený MUDr. Tibor Pavík
 2.  
  1. Na zasadnutí 8. riadného  MsZ, ktoré sa konalo dňa 18.4.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, JUDr. Milan Lisý, Beata Lobotková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Ján Paulík, MUDr. Tibor Pavík, Ing. Ida Valachová, Ing. Karol Zaťko, Ing. Peter Žembera, ospravedlnený Jaroslav Ladický, 
 3.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 16.4.2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, ospravedlnený MUDr. Ján Paulík
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.4.2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba 
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 17.4.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová. 
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.4.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 12.4.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, ospravedlnený  Juraj Želiska

Topoľčany 10.5.2012                                                      

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MÁJ
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  14.5. 2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, Ing.Karol Zaťko, ospr.  MUDr. Ján Paulík,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.5.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba 
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ sa uskutočnilo dňa 23.5.2012 zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan  Grach, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Ida Valachová,
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.5.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 10.5.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska.

Topoľčany 4.6.2012                                                      

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

JÚN
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 9. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 27.6. 2012 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová, Kvetolava Markovičová, Juraj Želiska, MUDr. Ján Paulík
 2. Na zasadnutí MsR, ktoré sa konalo dňa 14.6.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Peter Žembera, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Janka Krahulíková, Miroslav Gieci,
 3.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 11.6.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Ida Valachová,                                                                      
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 6.6. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.6. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.6. 2012 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 2. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík
 • Na zasadnutí komisie na preberanie a archiváciu majetkových priznaní volených funkcionárov v zmysle zákona č. 354/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.6.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Štefan Grach,Ing. Daniela Ičová, Ing. Karol Zaťko, Mgr. Katarína Katónová, Ing. Peter Žembera, Ing. Jozef Kotleba, Kvetoslava Markovičová,  

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

JÚL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1.  
  1.  Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.7. 2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol Zaťko, ospravedlnený MUDr. Ján Paulík

  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.7.2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba

  3. Zasadnutie Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ sa v mesiaci júl neuskutočnilo.

  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.7.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, ospravedlnená Ing. Viera Bútorová

  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 12.7.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, ospravedlnený  Juraj Želiska

Topoľčany 7.8.2012

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

AUGUST
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.8.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ : JUDr. Milan Lisý,  MUDr. Tibor Pavlík, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Janka Krahulíková, Ing. Peter Žembera. ospr. Miroslav Gieci
 2. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  13.8. 2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko, ospravedlnený
 3. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.8.2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba 
 4. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ sa uskutočnilo dňa 22. 8.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan  Grach, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Ida Valachová,
 5. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. 8. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová
 6. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 9.8.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík,  Juraj Želiska
 7. Na zasadnutí Komisie pre poskytovanie grantov MsZ. ktoré sa  uskutočnilo 21.8.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, JUDr. Milan Lisý, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, MUDr. Ján Paulík  

Topoľčany 30.8.2012                                                      

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

SEPTEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 9. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 12.9. 2012 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková,  PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska, MUDr. Ján Paulík, osprav. MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba,
 2. Na zasadnutí MsR, ktoré sa konalo dňa 30.8.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Peter Žembera, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Janka Krahulíková, ospr. Miroslav Gieci,
 3.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 5.9.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Ida Valachová,                                                                      
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 4.9. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 10.9. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  MUDr. Ján Paulík, ospr. Ing. Karol Zaťko,
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.9. 2012 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.9. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík, ospr. Juraj Želiska,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

OKTÓBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.10.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ : JUDr. Milan Lisý,  MUDr. Tibor Pavlík, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Janka Krahulíková, Ing. Peter Žembera.  Miroslav Gieci
 2. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  15.10. 2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, MUDr. Ján Paulík, ospravedlnený Ing. Karol Zaťko,
 3. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.10.2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef  Kotleba 
 4. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ sa uskutočnilo dňa 12.10.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan  Grach, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Ida Valachová,
 5. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.10. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová
 6. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 18.10.2012  sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík,  Juraj Želiska, ospr. MUDr. Tibor Pavlík,

Topoľčany 5.11.2012

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

NOVEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.11.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ : JUDr. Milan Lisý,  MUDr. Tibor Pavlík, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Janka Krahulíková, Ing. Peter Žembera.  Miroslav Gieci
 2. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  12.11. 2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko,
 3. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.11.2012, sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba 
 4. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ sa uskutočnilo dňa 21.11.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan  Grach, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Ida Valachová,
 5. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.11. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová
 6. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 8.11.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová, ospravedlnení: Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska,

Topoľčany 3.12.2012                                                      

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

DECEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 12. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 12.12. 2012 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková,  PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska, MUDr. Ján Paulík, osprav. MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba,
 2.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 6.12.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová, ospr. Ing. Ida Valachová,                                                                      
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 11.12.2012 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.12. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Ing. Karol Zaťko, ospr. MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.12. 2012 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.12. 2012 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík, ospr. Juraj Želiska,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora


 

Tabuľka účasti poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a mestských výborov v rokoch 2011 a 2012Úvodná stránka