Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Účasť poslancov za rok 2013

Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady a odborných komisiách mestského zastupiteľstva za rok 2013

Prehľad dochádzky poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8. Prehľad je spracovaný v mesačných intervaloch konkrétne za mesiace:

január jún
február september
marec október
apríl november
máj december

JANUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  7.1. 2013, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, ospr.  MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko               
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.1.213 sa zúčastnili poslanci MsZ: Miroslav Gieci,  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba 
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ sa uskutočnilo dňa 30.1.2013 zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan  Grach, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Ida Valachová,                    
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.1.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 10.1.2013  zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová, ospravedlnení: Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska,

Topoľčany 4.2.2012                                                      

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

FEBRUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 13. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 20.2. 2013 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Miroslav Gieci, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková,  PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska, MUDr. Ján Paulík,  MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, MUDr. Ján Paulík, Ing. Peter Žembera, ospravedlnená Mgr. Katarína Katonová,
 2. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.2.2013 sa zúčastnili poslanci JUDr. Milan Lisý, MUDr. Tibor Pavlík, Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Peter Žembera, Miroslav Gieci,
 3.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 18.2.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová,  Ing. Ida Valachová,                                                                      
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 5.2.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.2. 2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.2. 2013 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.2. 2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík,  Juraj Želiska,
 • Na zasadnutí komisie na poskytovanie grantov MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.2.2013 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera, JUDr. Milan Lisý, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová. PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková MUDr. Ján Paulík,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MAREC
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  11.3. 2013, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, Ing.Karol Zaťko,   MUDr. Ján Paulík,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb  a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa11.3.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef  Kotleba, ospr.  Miroslav Gieci, 
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ sa uskutočnilo dňa 20.3.2013 zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan  Grach, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Ida Valachová,
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.3.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová, ospr. MUDr. Július Lukáč,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho  rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 14.3.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska,

Topoľčany 21.3.2013                                                     

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

APRÍL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 14. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 24.4. 2013 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová,  Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková,  PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska, MUDr. Ján Paulík,  MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, MUDr. Ján Paulík, Ing. Peter Žembera, ospravedlnený Miroslav Gieci
 2. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 4.2013 sa zúčastnili poslanci JUDr. Milan Lisý, MUDr. Tibor Pavlík, Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Peter Žembera, ospravedlnený Miroslav Gieci,
 3.  
 • Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 3.4.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová,  Ing. Ida Valachová,                                                                      
 • Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 9.4.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
 • Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 8.4. 2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ján Paulík
 • Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 8.4. 2013 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
 • Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.4. 2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík,  Juraj Želiska,

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

MÁJ
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  6.5. 2013, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková, Ing.Karol Zaťko,  ospr. MUDr. Ján Paulík,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.5.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef  Kotleba, ospr. Miroslav Gieci, 
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ – v mesiaci máj nezasadala,
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.5.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,  MUDr. Július Lukáč,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 9.5.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, nezúčastnil sa Juraj Želiska,

Topoľčany 17.5.2013                                                     

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

JÚN
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo 12.6.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavík, Ing. Peter Žembera, ospr. Miroslav Gieci,
 2. Na zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutočnilo 26.6.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beata Lobotková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, PaedDr.Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Ida Valachová, Ing. Karol Zaťko, Juraj Želiska, Ing. Peter Žembera, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr.  Katarína Katonová, Miroslav Gieci, MUDr. Július Lukáč,
 3.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  10.6. 2013, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková,  ospr. MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko,
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.6.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  ospr. Ing. Jozef Kotleba  Miroslav Gieci, 
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré sa uskutočnilo 6.6.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ „ Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová, ospr. Mgr. Katarína Katonová,
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.6.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,  MUDr. Július Lukáč,
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 13.6.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, Juraj Želiska,

Topoľčany 27.6.2013

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

SEPTEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo 11.9.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavík, Ing. Peter Žembera,  Miroslav Gieci,
 2. Na zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutočnilo 25.9.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beata Lobotková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, PaedDr.Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Ida Valachová, Ing. Karol Zaťko, Juraj Želiska, Ing. Peter Žembera, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr.  Katarína Katonová, Miroslav Gieci, MUDr. Július Lukáč,
 3.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  2.9. 2013, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková,  ospr. MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko,
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.9.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  Ing. Jozef Kotleba , ospr. Miroslav Gieci, 
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré sa uskutočnilo 9.9.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ „ Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing. Ida Valachová,  Mgr. Katarína Katonová,
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.9.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,  MUDr. Július Lukáč,
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 5.9.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, ospr. Juraj Želiska,

Topoľčany 26.9.2013                                                     

JUDr. Milan Lisý                                  
zástupca primátora

OKTÓBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo 16.10.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavík, Ing. Peter Žembera,  Miroslav Gieci,
 2. Na zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutočnilo 30.10.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing Viera Bútorová, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beata Lobotková, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová, PaedDr.Anna Mikulská, MUDr. Tibor Pavlík, Ing. Ida Valachová, Ing. Karol Zaťko, Juraj Želiska, Ing. Peter Žembera, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr. Katarína Katonová, Miroslav Gieci, MUDr. Július Lukáč,
 3.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa  7.10. 2013, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková. MUDr. Ján Paulík, ospr.Ing. Karol Zaťko,
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.10.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  Ing. Jozef Kotleba, Miroslav Gieci, 
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa uskutočnilo 14.10.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ „ Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing  Ida Valachová, ospr. Mgr. Katarína Katonová,
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.10.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,  ospr. MUDr. Július Lukáč,
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 10.10.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová,Mgr. Július Krajčík,  Juraj Želiska,

  Topoľčany 4.11.2013                                                     

JUDr. Milan Lisý                                  
zástupca primátora

NOVEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1.  Na zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnilo 27.11.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý,  PaedDr. Anna Mikulská,  Ing. Peter Žembera,  Miroslav Gieci, ospr. MUDr. Tibor Pavlík, ospr. Mgr. Janka Krahulíková
 2.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.11. 2013, sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková. MUDr. Ján  Paulík, ospr.Ing. Karol Zaťko,
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.11.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,  Ing. Jozef Kotleba, Miroslav Gieci, 
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré sa uskutočnilo 20.11.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ „ Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Ing  Ida Valachová,  Mgr. Katarína Katonová,
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.11.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, Kvetoslava Markovičová, Ing. Viera Bútorová,  ospr. MUDr. Július Lukáč,
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo 7.11.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Ing. Daniela Ičová,Mgr. Július Krajčík, ospr. Juraj Želiska,

  Topoľčany 28.11.2013                                                     

JUDr. Milan Lisý                                  
zástupca primátora

DECEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 18. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 11.12 2013 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Viera Bútorová,  Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková,  PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  Juraj Želiska, MUDr. Ján Paulík,  MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, Ketoslava Markovičová, Ing. Jozef Kotleba, Mirolav Gieci, Ing. Peter Žembera, ospr. MUDr. Ján Paulík
 2. Na zasadnutí MsR, ktoré sa konalo dňa 27.11..2013 sa zúčastnili poslanci: JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Peter Žembera, Miroslav Gieci, ospr. MUDr. Tibor Pavlík, Mgr. Janka Krahuliková
 3.  
  1. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 10.12.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach,  Ing. Ida Valachová, ospr. Mgr. Katarína Katonová,                                                                      
  2. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 3.12.2013 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková,   Ing. Viera Bútorová, MUDr. Július Lukáč, Kvetoslava Markovičová,
  3. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 2.12. 2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Ing. Karol Zaťko, ospr. MUDr. Ján Paulík
  4. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.12. 2013 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Miroslav Gieci, Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický
  5. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.12. 2013 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Tibor Pavlík,  Mgr. Július Krajčík, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Július Krajčík,  Juraj Želiska.                                                                                    

JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora


 


Úvodná stránka