Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Účasť poslancov za rok 2016

Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady a odborných komisiách mestského zastupiteľstva za rok 2015

Prehľad dochádzky poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8. Prehľad je spracovaný v mesačných intervaloch konkrétne za mesiace:

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
August
September
Október
November
December

 

JANUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa  konalo dňa 20.1.2016, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková., Michal Bohát,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb  a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.1.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, ospr.  Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry, 
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré sa konalo 29.1.2016 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová,
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 28.1.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho  rozvoja  a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo  28.1.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 12.1.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, ospr. Ing. Peter  Žembera, Štefan Grach,  Mgr. Július Krajčík,

 

  Topoľčany 29.1.2016                                                                                               JUDr. Milan Lisý                                                                                                                                                        zástupca primátora

FEBRUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 9. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 10.2. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Martin Bucko, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková,  Jaroslav Ladický,  Beáta Lobotková, Ing. Ida Valachová, MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík,  JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Mgr. Július Krajčík, Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach, Michal Bohát, MUDr. Ľudovít Teťák, Dr. Ing. Ján Píry.
 2.  
  1. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré a konalo dňa 1.2.2016 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera,  Ing. Ida Valachová, ospr. Mgr. Katarína Katonová,  Štefan Grach,  MUDr.  Ľudovít Teťák,
  2. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa  konala dňa 18.2.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboríková, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
  3. Na zasadnutí komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 29.2. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát,  Ing. Ida Valachová,
  4. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 1.2.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr. Ing. Ján Píry, Ing. Jozef Kotleba,
  5. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 25.2.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, ospr. MUDr. Július Lukáč, Mgr. Július Krajčík, Ing. Karol Zaťko,
  6. Na zasadnutí Mediálnej komisie MsZ, ktoré sa uskutočnilo 2.2.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Stefan Grach,  Mgr. Július Krajčík,

                                                                     JUDr. Milan Lisý v.r.

                                                                     zástupca primátora

MAREC
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 30.3.2016, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.3.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry               
 3. Zasadnute Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ sa v mesiaci marec 2016 nekonalo
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 31.3.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 31.3.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 2.3.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý,  Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 31.3.2016

JUDr. Milan Lisý

zástupca primátora

APRÍL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 10. riadnom zasadnutí MsZ,ktoré sa konalo 13.4. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Martin Bucko, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Janka Krahulíková,  Jaroslav Ladický,  Beáta Lobotková, Ing. Ida Valachová, MUDr. Július Lukáč. Ing. Karol Zaťko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Jozef Kotleba, Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ján Paulík,  JUDr. Milan Lisý, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Mgr. Július Krajčík, Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach,  Michal Bohát, MUDr. Ľudovít Teťák, Dr.Ing. Ján Píry.
  1. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré a konalo dňa 5.4.2016 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera,  Ing. Ida Valachová, ospr. Mgr. Katarína Katonová,  Štefan Grach,  MUDr.  Ľudovít Teťák.
  2. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa  konala dňa 21.4.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboríková, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko.
  3. Na zasadnutí komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 18.4. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát,  Ing. Ida Valachová.
  4. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 4.4.2016 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Jozef Kotleba.
  5. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 28.4.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová,  MUDr. Július Lukáč, ospr. Mgr. Július Krajčík, Ing. Karol Zaťko.                                                                           
  6. Na zasadnutí Mediálnej komisie MsZ, ktoré sa uskutočnilo 5.4.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Stefan Grach, ospr. Mgr. Július Krajčík.

                                                                                                                                                    JUDr. Milan Lisý

zástupca primátora

 

Máj

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré a konalo dňa 27.5.2016 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera,  Ing. Ida Valachová, ospr. Mgr. Katarína Katonová,  Štefan Grach,  MUDr.  Ľudovít Teťák,

 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikatelských činnosti MsZ, ktoré sa konalo 31.5.2016 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera, Ing. Ida Valachova, Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach, MUDr. Ľudovít Teťák,

 3. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa  konala dňa 19.5.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboríková,  MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 4. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 16.5. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát,  Ing. Ida Valachová,
 5. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verojnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa nokalo dňa 2.5.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Dr. Ing. Ján Píry, Ing. Jozef Kotleba.
 6. Zasadnutie komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ,  ktoré sa konalo 19.5.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová,  MUDr. Július Lukáč, Mgr. Július Krajčík, Ing. Karol Zaťko,
 7. Na zasadnutí Mediálnej  komisie MsZ, ktoré sa uskutočnilo 3.5.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Stefan Grach, Mgr. Július Krajčík,       

                                  

                                                                                                                                                    JUDr. Milan Lisý

zástupca primátora

Jún
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 11. riadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 22.6. 2016 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová, ospr. MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko, ospr. Michal Bohát, Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, ospr. Ing. Karol Zaťko,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč.
  1. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo 13.6.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera,  Mgr. Katarína Katonová,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach.
  2. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 9.6. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Peter Žembera.
  3. Na zasadnutí komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 13.6. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát.
  4. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.6.2016 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Dr.Ing. Ján Píry.
  5. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 6. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:   Ing. Daniela Ičová, ospr.  Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko.
  6. Na zasadnutí Mediálnej komisie MsZ, ktoré sa uskutočnilo 1.6.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Július Krajčík.

                                                                     JUDr. Milan Lisý v.r.

                                                                     zástupca primátora

August
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 24.8. 2016, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková., ospr. Michal Bohát,                  
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 1.8.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,              
 3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, v mesiaci august 2016  sa zasadnutie nekonalo.   
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa  18.8.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 25.8.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 9.8.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach,  Mgr. Július Krajčík,

          Topoľčany 25.8.2016                                                     JUDr. Milan Lisý                                                                                                                                                zástupca primátora

 

September

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva , ktoré sa konalo 21.9.2016 sa zúčastnili   poslanci MsZ: MUDr. Marta Barboríková, Michal Bohát, Mgr. Martin Bucko,Štefan  Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Mgr.Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská, MUDr. Ján Paulík, Dr.Ing. Ján Píry, MUDr. Ľudovít Teťák, Ing. Iva Valachová, Ing. Karol Zaťko, Ing. Peter Žembera, ospr. Ing. Jozef Kotleba,
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 12.9. 2016, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková.,  Michal  Bohát. 
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.9.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,   Ing. Jozef Kotleba , Dr. Ing. Ján Píry.  
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ , ktoré sa konalo dňa 12.9.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová, MUDr. Ľudovít Teťák.   
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa  konalo dňa 3.9.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková,  MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko.
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 7.9.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko.                                                                     
  6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 5.9.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach,  Mgr. Július Krajčík.

 

                      Topoľčany 30.09.2016                                                                     JUDr. Milan Lisý                                                                                                                                                               zástupca primátora

 

Október

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 

  1. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré a konalo dňa 3.10.2016 sa zúčastnili poslanci Ing. Peter Žembera,  Ing. Ida Valachová, Mgr. Katarína Katonová,  Štefan Grach,  MUDr.  Ľudovít Teťák.
  2. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa  konalo dňa 13.10.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboríková,  MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko. 
  3. Na zasadnutí Komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 17.10. 2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát,  Ing. Ida Valachová.  
  4. Na zasadnutí Komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.10.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr.Ing. Ján Píry,  Ing. Jozef Kotleba.
  5. Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ,  ktoré sa konalo 5.10.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová,  MUDr. ospr. Július Lukáč, Mgr. Július Krajčík, Ing. Karol Zaťko.                                                                     
  6. Na zasadnutí Mediálnej  komisie MsZ, ktoré sa uskutočnilo 5.10.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Stefan Grach,  Mgr. Július Krajčík.

 

                      Topoľčany 31.10.2016                                                                     JUDr. Milan Lisý                                                                                                                                                               zástupca primátora

November

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva , ktoré sa konalo 9.11.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Marta Barboríková, Michal Bohát, Mgr. Martin Bucko,Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, ospr. MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská, ospr. MUDr. Ján Paulík, Dr.Ing. Ján Píry, MUDr. Ľudovít Teťák, Ing. Iva Valachová, Ing. Karol Zaťko, Ing. Pezer  Žembera, ospr. Ing. Jozef Kotleba.              
 2.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.11. 2016, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková.,  Michal Bohát,
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.11.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,   Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 28.11.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach,  Mgr. Katarína Katonová, MUDr. Ľudovít Teťák,
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa  2.11.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková,  MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 2.11.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík,  ospr. MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
  6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 2.11.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach,  Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 5.12.2016                                                                    JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora

 

December

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva , ktoré sa konalo 14.12.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Marta Barboríková, Michal Bohát, Mgr. Martin Bucko,Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková,  MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská,  MUDr. Ján Paulík, Dr.Ing. Ján Píry, MUDr. Ľudovít Teťák, Ing. Iva Valachová, Ing. Karol Zaťko, Ing. Peter  Žembera,  Ing. Jozef Kotleba,
         
 2.  
  1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 05.12. 2016, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská,  Mgr. Mária Haláková.,  Michal Bohát,
  2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 05.12.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický,   Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
  3. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 05.12.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach,  Mgr. Katarína Katonová, MUDr. Ľudovít Teťák,
  4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 01.12.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková,  MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
  5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 07.12.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík,  ospr. MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
  6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 02.12.2016 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach,  Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 15.12.2016                                                                    JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora


 

Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, komisií mestského zastupiteľstva a mestských výborov v roku 2015.

Ucast_poslancov_za_rok_2016.pdf(36.3 kB)Ucast_poslancov_za_rok_2016.pdf


Úvodná stránka