Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Účasť poslancov za rok 2017

Prehľad dochádzky poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8. Prehľad je spracovaný v mesačných intervaloch konkrétne za mesiace:

DECEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 19. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 13.12.2017 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková,  PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko,  Michal Bohát, Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč,

 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 07.12.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová,

 3. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 05.12.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, ospr. Ing. Peter Žembera,

 4. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 04.12.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát,

 5. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 04.12.2017 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr. Ing. Ján Píry,

 6. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 06.12.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, ospr. Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,

 7. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa konalo 05.12.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Ing. Peter Žembera,  Mgr. Katarína Katonová, ospr.  Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach.

  JUDr. Milan Lisý  

  zástupca primátora

NOVEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 19. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 8.11.2017 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko, Michal Bohát, Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč,

 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo 30.11.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, ospr. Mgr. Katarína Katonová,

 3. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 16.11.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ján Paulík, ospr. Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Peter Žembera,

 4. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 20.11.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát,

 5. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.11.2017 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr. Ing. Ján Píry,

 6. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 15.11.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, ospr.  Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,

 7. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa konalo 2.11.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach

JUDr. Milan Lisý

zástupca primátora

OKTÓBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 23.10.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PeadDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát,
 2. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 02.10.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
 3. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činností MsZ, ktoré sa konalo dňa 31.10.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach,
 4. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 26.10.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboríková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.10.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa konalo dňa 05.10.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, ospr. Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 31.10.2017                                                                                            JUDr. Milan Lisý
                                                                                                                               zástupca primátora

SEPTEMBER
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 19. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo dňa 20.09.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ:
  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PeadDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová, MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko, Michal Bohát, Dr. Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč,
 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činností MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.09.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová,
 3. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 14.09.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, ospr. MUDr. Ján Paulík, ospr. Mgr Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Peter Žembera,
 4. Na zasadnutí komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.09.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát,
 5. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 04.09.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Dr. Ing. Ján Píry,
 6. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 13.09.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 7. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ: ktoré sa konalo dňa 05.09.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, ospr. Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach.

Topoľčany 30.09.2017                                                                                            JUDr. Milan Lisý
                                                                                                                              zástupca primátora

AUGUST
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 21.08.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PeadDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát,
 2. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životvného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 07.08.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
 3. Zasadnutie komisie ekonomickej a podnikateľských činností  MsZ sa v mesiaci august 2017 nekonalo,
 4. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 15.08.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 23.08.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa konalo dňa 02.08.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, ospr. Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík.

Topoľčany 28.08.2017                                                                                          JUDr. Milan Lisý
                                                                                                                            zástupca primátora   

JÚN
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 18. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 28.6.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko, Michal Bohát, Dr. Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč
 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo 19.6.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, ospr. MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, ospr. Mgr. Katarína Katonová
 3. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 15.6.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Peter Žembera

 4. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 19.6.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, ospr. Michal Bohát

 5. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.6.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, ospr. Dr. Ing. Ján Píry

 6. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 14.6.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko

 7. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa konalo 2.6.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach

Topoľčany 03.07.2017                                                                                             JUDr. Milan Lisý

                                                                                                                    zástupca primátora

MÁJ
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 15.5.2017, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát

 2. Na zasadnutí Komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 15.5.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický, Ing. Jozefa Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,

 3. Zasadnutie Komisie ekonomickej a pdonikateľských činností MsZ sa v mesiaci máj  nekonalo

 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.5.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboríková, MUDr. Ján Paulík, ospr. Mgr. Martin Bucko

 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 10.5.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko

 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.5.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík

         Topoľčany 30.5.2017                                                                           JUDr. Milan Lisý
                                                                                                                    zástupca primátora

APRÍL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 17.  zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 26.4. 2017 sa zúčastnili  poslanci MsZ: Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko,  Michal Bohát, Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč
 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo 11.4.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach
 3. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo 19.4.2017 sa zúčastnili poslanci: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, ospr. Mgr. Katarína Katonová
 4. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 20.4.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Peter Žembera
 5. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 10.4.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát
 6. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 3.4.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Dr. Ing. Ján Píry
 7. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.4.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko
 8. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.4.2017 sa zúčastnili poslanci: Ing. Daniela Ičová, MUDr. Július Lukáč,Ing. Karol Zaťko, ospr. Mgr. Július Krajčík
 9.  Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa uskutočnilo 5.4.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Július Krajčík

Topoľčany 27.4.2017

JUDr. Milan Lisý                                                                                                                                                 zástupca primátora

MAREC
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 20.3.2017, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková., Michal Bohát,
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.3.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry, 
 3. Zasadnutie Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, v mesiaci marec 2017 sa nekonalo.
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa  16.3.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková,  MUDr. Ján Paulík, ospr. Mgr. Martin Bucko,
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 15.3.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík,   MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 1.3.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach,  Mgr. Július Krajčík,

Topoľčany 28.3.2017

JUDr. Milan Lisý                                                                                                                                                 zástupca primátora

FEBRUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 16.  zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 15.2. 2017 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko,  Michal Bohát, Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč
 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 6.2.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera,  ospr. Mgr. Katarína Katonová, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach
 3. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 9.2. 2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, ospr. MUDr. Ján Paulík, Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková, Ing. Peter Žembera,
 4. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.2. 2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát,
 5. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 6.2.2017 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický, Dr.Ing. Ján Píry,
 6. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. 2. 2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová,   Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko
 7. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa uskutočnilo 1.2.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Július Krajčík

JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora   

JANUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva , ktoré sa konalo 10.1.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: MUDr. Marta Barboríková, Michal Bohát, ospr. Mgr. Martin Bucko, Štefan Grach, Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Janka Krahulíková, ospr. Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beata  Lobotková,  MUDr. Július Lukáč, PaedDr. Anna Mikulská,  MUDr. Ján Paulík, Dr.Ing. Ján Píry, MUDr. Ľudovít Teťák, Ing. Iva Valachová, ospr. Ing. Karol Zaťko, Ing. Peter  Žembera,  Ing. Jozef Kotleba,
 2. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 23.1. 2017, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát,
 3. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.1.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry,
 4. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.1.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, ospr. Mgr. Katarína Katonová, MUDr. Ľudovít Teťák,
 5. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa  10.1.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková, ospr. MUDr. Ján Paulík, ospr. Mgr. Martin Bucko,
 6. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 4.1.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 7. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 4.1.2017 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý,  Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, Mgr. Július Krajčík

Topoľčany 31.01.2017

JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora


 


Úvodná stránka