Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Účasť poslancov za rok 2018

Prehľad dochádzky poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva je spracovaný v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8. Prehľad je spracovaný v mesačných intervaloch konkrétne za mesiace:

JANUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 22. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 12.1. 2018 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová, MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, ospr. Mgr. Martin Bucko,  Michal Bohát, ospr. Dr. Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč,
 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 11.1.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach,  Mgr. Katarína Katonová,
 3. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 10.1.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ : Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ján Paulík, ospr. Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková,
 4. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 22.1.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát, 
 5. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 8.1.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ:  Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr. Ing. Ján Píry,
 6. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 10.1.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ:   Ing. Daniela Ičová,   Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko,
 7. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa konalo 9.1.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach

JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora

FEBRUÁR
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na 23. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 15.2. 2018 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová, Mgr. Katarína Katonová, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, ospr. Mgr. Martin Bucko,  Michal Bohát,  Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč,
 2. Na zasadnutí komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo 8.2. a 13.2.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach,  Mgr. Katarína Katonová,
 3. Na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 8.2. a 14.2. 2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Ján Paulík, ospr. Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková,
 4. Na zasadnutí komisie školstva. mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.2. 2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát,
 5. Na zasadnutí komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.2.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr. Ing. Ján Píry,
 6. Na zasadnutí komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 7.2. a 14.2.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ:   Ing. Daniela Ičová,   Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, ospr. Ing. Karol Zaťko,
 7. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa konalo 1.2.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý,  Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, ospr. Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach. 

JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora

Marec
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie:

 1. Na zasadnutí Komisie  mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 19.3. 2018, sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková, Michal Bohát
 2. Na zasadnutí komisie Verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 5.3.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Beáta Lobotková, Jaroslav  Ladický, Ing. Jozef Kotleba, Dr. Ing. Ján Píry
 3. Zasadnutie Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ, sa nekonalo
 4. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktoré sa konalo dňa 15.3.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, MUDr. Marta Barboriková,  MUDr. Ján Paulík,  Mgr. Martin Bucko
 5. Na zasadnutí Komisie Výstavby, územného plánu, dopravy, regionálneho rozvoja a európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo 7.3.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko
 6. Na zasadnutí Komisie Mediálna rada MsZ, ktoré sa konalo 1.3.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, ospr. Mgr. Július Krajčík

JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora

APRÍL
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 5 ods. 2 s prihliadnutím na ods. 8 uvádzam nasledovné povinné informácie: 

 1. Na 24. zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 25.4. 2018 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Mgr. Mária Haláková, Ing. Daniela Ičová,  Mgr. Katarína Katonová, ospr. Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Janka Krahulíková, Mgr. Július Krajčík, Jaroslav Ladický, JUDr. Milan Lisý, Beáta Lobotková, PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Ida Valachová,  MUDr. Ján Paulík, MUDr. Marta Barboríková, Mgr. Martin Bucko,  Michal Bohát,  Dr.Ing. Ján Píry, Ing. Peter Žembera, Ing. Karol Zaťko, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, MUDr. Július Lukáč
 2. Na zasadnutí Komisie ekonomickej a podnikateľských činnosti MsZ,  ktoré sa konalo  7.4.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Peter Žembera,  MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach,  Mgr. Katarína Katonová

 3. Na zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva MsZ, ktorá sa konala dňa 10.4.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Mgr. Janka Krahulíková, ospr. MUDr. Ján Paulík, ospr. Mgr. Martin Bucko, MUDr. Marta Barboríková

 4. Na zasadnutí Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ, ktoré sa konalo dňa 16.4.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Ida Valachová, PaedDr. Anna Mikulská, Mgr. Mária Haláková,  Michal Bohát

 5. Na zasadnutí Komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ, ktoré sa konalo dňa 9.4.2018 sa zúčastnili  poslanci MsZ:  Ing. Jozef Kotleba, Beata Lobotková, Jaroslav Ladický,  Dr. Ing. Ján Píry

 6. Na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov MsZ, ktoré sa konalo dňa 11.4.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: Ing. Daniela Ičová, Mgr. Július Krajčík, MUDr. Július Lukáč, Ing. Karol Zaťko

 7. Na zasadnutí komisie mediálnej MsZ, ktoré sa konalo 4.4.2018 sa zúčastnili poslanci MsZ: JUDr. Milan Lisý, Ing. Peter Žembera, ospr. Mgr. Katarína Katonová, Mgr. Július Krajčík, ospr. Štefan Grach

JUDr. Milan Lisý, zástupca primátora

 


 


Úvodná stránka