Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2008

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2008

V mesiacoch január až december 2008 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali 14 863 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 3 694 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi, z nich 87 zistili pomocou kamerového systému.

Z 2 055 priestupkov v doprave bolo 1 286 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške 289 150,- Sk. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 457, celková výška uložených pokút v BK bola 33 350,- Sk. Za porušovanie VZN bolo riešených 992 priestupkov, celková výška uložených pokút v BK bola v celkovej sume 61 900,- Sk. Proti majetku bolo riešených 118 priestupkov, v občianskom spolunažívaní 58 priestupkov.

V mesiacoch január až december 2008 nám bolo oznámených 21 skutkov, ktoré hliadky MsP zdokumentovali ako podozrenie z TČ a odstúpili sme na riešenie OO PZ, predviedli sme 4 osoby na OO PZ, 9 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 205 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 202 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV) a 271 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch .

Okrem toho bolo zistených 257 závad na majetku mesta a občanov, zistili sme 11 vrakov, odchytili sme 176 túlavých psov, zistili sme totožnosť 756 podozrivých osôb, vybavili sme 1073 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov) a 798 krát asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ, pri otváraní bytov 5 krát a 4 krát sme poskytli súčinnosť súdnemu exekútorovi.

Ďalej sme 404 krát ochraňovali prechody pre chodcov, 113 krát sme asistovali pri cirkevných a spoločenských aktivitách a 48 krát našli a vrátili osobné doklady a iné veci. V oblasti prevencie kriminality mládeže sme vykonali 263 prednášok a iných aktivít na základných a stredných školách. Ďalej sme poskytli pomoc s privolaním RZP v 57 prípadoch (1 krát s poskytnutím prvej pomoci), inú pomoc spoluobčanom v 1 655 prípadoch, 665 krát sme vykonali objasňovanie priestupkov, vyhotovených bolo 417 spisov u objasňovateľa priestupkov pričom boli uložené pokuty vo výške 50600,- Sk.

V mesiacoch január až december 2008 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných 1 512 telefonických oznámení priestupkov občanmi, z ktorých sa 827 nepotvrdilo. V blokovom konaní v mesiacoch január až december 2008 boli uložené pokuty v celkovej výške 464 050,- Sk, vybratých bolo 454 900,- Sk, rozdiel je v uložených pokutách blokom na pokutu nezaplatenú na mieste.

Ing. Ľudovít DUŠA
náčelník MsP


 


Úvodná stránka