Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2009

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2009

V mesiacoch január - december 2009 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali 13773 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 3313 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi.

Z 2675 priestupkov v doprave bolo 1984 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške 21690,- €. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 256, celková výška uložených pokút v BK bola 1013,- €. Za porušovanie VZN bolo riešených 279 priestupkov, celková výška uložených pokút v BK bola v celkovej sume 1230,- €. Proti majetku bolo riešených 46 priestupkov, v občianskom spolunažívaní 44 priestupkov.

V uplynulých mesiacoch nám bolo oznámených 16 skutkov, ktoré hliadka zdokumentovala ako podozrenie z TČ a odstúpila na riešenie OO PZ, predviedli sme 3 osoby na MsP a 3 osoby na OOPZ, 8 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 393 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 391 technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV), 521 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch a 41 krát s HaZZ .

Okrem toho bolo zistených 207 závad na majetku mesta a občanov, zistili sme 12 vrakov motorových vozidiel, odchytili sme 175 túlavých psov, zistili sme totožnosť 783 podozrivých osôb, vybavili sme 811 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov), 1006 krát asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ, 1 krát pri kontrole bytu a 2 krát s exekútorom.

Ďalej sme 421 krát ochraňovali prechody pre chodcov, 103 krát sme asistovali pri cirkevných, spoločenských a športových aktivitách a 20 krát našli a vrátili osobné doklady a iné veci, okrem toho boli nájdené 3 deti, ktoré boli následne odovzdané rodičom. V oblasti prevencie kriminality mládeže sme vykonali 240 prednášok a iných aktivít na verejnosti, v materských škôlkach, základných a stredných školách ako aj v kluboch a domovoch dôchodcov. Ďalej sme poskytli pomoc s privolaním RZP v 48 prípadoch, inú pomoc spoluobčanom v 3316 prípadoch, 267 krát sme vykonali objasňovanie priestupkov, pričom boli uložené pokuty vo výške 1095,- €.

V roku 2009 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných 1218 telefonických oznámení (priemerne približne 100 za mesiac) občanov o porušovaní právnych noriem alebo žiadostí o pomoc. V blokovom konaní v roku 2009 boli uložené a vybrané pokuty v celkovej výške 25 338,- € (763 333,- Sk).


 


Úvodná stránka