Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2011

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2011

V mesiacoch január – december 2011 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali  16 728 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 4 561 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi.

Zo  4 141 priestupkov v doprave bolo 2 908 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške  34 920,- €. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 154, celková výška uložených pokút v BK bola 705,- €. Za porušovanie VZN bolo riešených 162 priestupkov, celková výška uložených pokút  v BK  bola v celkovej sume  855,- €. Proti majetku bolo riešených 45 priestupkov, v občianskom spolunažívaní 42 priestupkov.

V uplynulom mesiaci nám bolo oznámených 15 skutkov, ktoré hliadka zdokumentovala ako podozrenie z TČ a odstúpila na riešenie OO PZ, predviedli sme 3 osoby  na OO PZ a  1 na MsP, 5 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 467 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 465 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV) a 386 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch a 45 krát s HaZZ.

Okrem toho bolo zistených 227 poškodení majetku mesta a občanov, zistili sme 27 vrakov a opustených MV, odchytili sme 113 túlavých psov, zistili sme totožnosť 1 508 podozrivých osôb,  vybavili sme 712 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov) a  2 379 krát asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ, 1 krát sme vykonali súčinnosť pri kontrole bytov mesta a 6  krát s exekútorom.

Ďalej sme 448 krát  ochraňovali prechody pre chodcov, 95 krát sme asistovali pri cirkevných a spoločenských aktivitách a 8 krát našli a  vrátili osobné doklady a iné veci. V oblasti prevencie kriminality mládeže sme vykonali 207 prednášok a iných aktivít na základných a stredných školách. Ďalej sme poskytli 49 krát pomoc s privolaním RZP, inú pomoc spoluobčanom v 2  997 prípadoch a vybavili sme 1 601 telefonických oznámení priestupkov občanmi zaznamenaných na operačnom stredisku MsP.


 


Úvodná stránka