Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2012

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2012

V mesiacoch január – december 2012 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali   22 059 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 3 953 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi.

Z  3 876 priestupkov v doprave bolo 2 827 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške 44 755,- €. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 140, celková výška uložených pokút v BK bola 880,- €. Za porušovanie VZN bolo riešených 160 priestupkov, celková výška uložených pokút  v BK  bola v celkovej sume  1 125,- €. Proti majetku bolo riešených 27 priestupkov, v občianskom spolunažívaní 29 priestupkov.

V uplynulom mesiaci nám bolo oznámených 11 skutkov, ktoré hliadka zdokumentovala ako podozrenie z TČ a odstúpila na riešenie OO PZ, predviedli sme 3 osoby  na MsP, 16 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 740 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 737 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV) a  398 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch a  25 krát s HaZZ.

Okrem toho bolo zistených 610 závad na majetku mesta a občanov, zistili sme 3 opustené MV, odchytili sme 113 túlavých psov, zistili sme totožnosť 2 295 podozrivých osôb, 4 krát sme zistili záškoláctvo,  vybavili sme 590 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov) a 6 569 krát asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ, 1 krát sme vykonali súčinnosť pri kontrole bytov mesta a 1  krát s exekútorom.

Ďalej sme 399 krát  ochraňovali prechody pre chodcov, 80 krát sme asistovali pri cirkevných a spoločenských aktivitách a 8 krát našli a  vrátili osobné doklady a iné veci. V oblasti prevencie kriminality mládeže sme vykonali 227 prednášok a iných aktivít na základných a stredných školách. Ďalej sme poskytli pomoc s privolaním RZP v 61 prípadoch, inú pomoc spoluobčanom v  3 056 prípadoch.

284 krát sme vykonali objasňovanie priestupkov, pričom boli uložené pokuty vo výške    1 125,- €. V mesiacoch január – december 2012 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných 1 549 telefonických oznámení priestupkov občanmi. V blokovom konaní v mesiacoch január - december 2012 boli uložené a vybrané pokuty v celkovej výške 48 150,- € (1 450 500,- Sk).                                                                                                                 

Ing. Ľudovít DUŠA
náčelník MsP


 


Úvodná stránka