Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2013

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2013

V mesiacoch január – december 2013 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali  21 106 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 3 645 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi.

Z  3 525 priestupkov v doprave bolo 2 611 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške  37 695,- €. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 104, celková výška uložených pokút v BK bola  310,- €. Za porušovanie VZN bolo riešených 80 priestupkov, celková výška uložených pokút  v BK  bola v celkovej sume  375,- €. Proti majetku boli riešené 4 priestupky, v občianskom spolunažívaní 28 priestupkov.

V uplynulom mesiaci nám bolo oznámených 5 skutkov, ktoré hliadka zdokumentovala ako podozrenie z TČ a odstúpila na riešenie OO PZ, predviedli sme 3 osoby  na  MsP, 3 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 615 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 611 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV),  486 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch a 16 krát s HaZZ.

Okrem toho bolo zistených 809 závad na majetku mesta a občanov, zistili sme 7 opustených MV, odchytili sme 83 túlavých psov, zistili sme totožnosť 2 601 podozrivých osôb,  vybavili sme 454 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov),  6 967 krát asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ, 3 krát sme vykonali súčinnosť pri kontrole bytov mesta a  5  krát s exekútorom.

Ďalej sme 403 krát  ochraňovali prechody pre chodcov, 89 krát sme asistovali pri cirkevných a spoločenských aktivitách a  5 krát našli a  vrátili osobné doklady a iné veci. V oblasti prevencie kriminality mládeže sme vykonali 241 prednášok a iných aktivít na základných a stredných školách. Ďalej sme poskytli pomoc s privolaním RZP v 45 prípadoch, inú pomoc spoluobčanom v  2 823 prípadoch.

273 krát sme vykonali objasňovanie priestupkov, pričom boli uložené pokuty vo výške 1 720,- €. V mesiacoch január – december 2013 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných  1 490 telefonických oznámení priestupkov občanmi. V blokovom konaní v mesiacoch január – december 2013 boli uložené a vybrané pokuty v celkovej výške  40 643,- € (1 225 000,- Sk).                                                                                                                 

Ing. Ľudovít Duša
náčelník MsP


 


Úvodná stránka