Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2014

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2014

V mesiacoch január – december 2014 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali 27 292 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 4 013 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi.

Z 3 820 priestupkov v doprave bolo 2 451 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške 32 990,- €. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 65, celková výška uložených pokút v BK bola 185,- €. Za porušovanie VZN bolo riešených 85 priestupkov, celková výška uložených pokút v BK bola v celkovej sume 275,- €. Proti majetku bolo riešených 9 priestupkov, v občianskom spolunažívaní 22 priestupkov.

V uplynulom mesiaci nám bolo oznámených 8 skutkov, ktoré hliadka zdokumentovala ako podozrenie z TC a odstúpila na riešenie OO PZ, predviedli sme 2 osoby na MsP, 3 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 667 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 665 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV) a 734 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch a 30 krát s HaZZ.

Okrem toho bolo zistených 570 závad na majetku mesta a občanov, zistili sme 10 MV, ktoré nespĺňajú podmienky na prevádzku po miestnych komunikáciách, odchytili sme 77 túlavých psov, zistili sme totožnost 3 455 podozrivých osôb, vybavili sme 414 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov) a 12 302 krát asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ, 7 krát sme vykonali súčinnost pri kontrole bytov mesta a 2 krát s exekútorom.

Ďalej sme 419 krát ochraňovali prechody pre chodcov, 115 krát sme asistovali pri cirkevných a spoločenských aktivitách a 2 krát našli a vrátili osobné doklady a iné veci, v súvislosti s hľadaním osôb bolo nájdené a rodičom vrátené 1 maloleté dieťa. V oblasti prevencie kriminality mládeže sme vykonali 250 prednášok a iných aktivít na základných a stredných školách. Ďalej sme poskytli pomoc s privolaním RZP v 27 prípadoch, inú pomoc spoluobčanom v 2 787 prípadoch.

415 krát sme vykonali objasňovanie priestupkov, pričom boli uložené pokuty vo výške 2 465,- €. V mesiacoch január – december 2014 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných 1 364 telefonických oznámení priestupkov občanmi. V blokovom konaní v mesiacoch január – december 2014 boli uložené a vybrané pokuty v celkovej výške 36 015,- € (1 085 000,- Sk).

Ing. Ludovít DUŠA
nácelník MsP

 


 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za mesiace január až december 2014Úvodná stránka