Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Vyhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2016

Vyhodnotenie činnosti MsP za mesiace január - december  2016

V mesiacoch január - december 2016 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali 29 861 aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo spáchaných 3 215 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im boli nahlásené občanmi.

Z  3 133 priestupkov v doprave bolo 2 368 zdokumentovaných, pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej výške 31 685,- €.

Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 51, celková výška uložených pokút v BK bola  175,- €.

Za porušovanie VZN bolo riešených 25 priestupkov, celková výška uložených pokút  v BK  bola v celkovej sume   135,- €.

Proti majetku bolo riešených 7 priestupkov,občianskom spolunažívaní 8 priestupkov.

V roku 2016 bolo MsP oznámených 8 skutkov, ktoré hliadky zdokumentovali ako podozrenie z TČ a odstúpili na riešenie OO PZ, 1 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 405 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 403 krát technický prostriedok na zabránenie odjazdu MV), 814 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných zákrokoch  a  25 krát s HaZZ.

Okrem toho bolo 404 krát zistené poškodenie majetku mesta a občanov, zistili sme 10 MV, ktoré nespĺňajú podmienky na prevádzku po miestnych komunikáciách, odchytili sme 56 túlavých psov, zistili sme totožnosť 4 076 podozrivých osôb,  vybavili sme 288 obyčajných písomností (doručenky, zistenia pobytov), 15 293 krát sme asistovali pri zabezpečovaní úloh jednotlivých odborov MsÚ,  1 krát pri kontrole bytov a 6 krát sme poskytli súčinnosť exekútorom.

Ďalej sme 382 krát  ochraňovali priechody pre chodcov, 110 krát sme asistovali pri cirkevných a spoločenských aktivitách a 3 krát našli a  vrátili osobné doklady alebo iné veci. V oblasti prevencie kriminality sme vykonali 258 prednášok a iných aktivít na základných, stredných školách a v kluboch dôchodcov. Ďalej sme poskytli pomoc s privolaním RZP v 39 prípadoch, inú pomoc spoluobčanom v  2 211 prípadoch.

349 krát sme vykonali objasňovanie priestupkov, pričom boli uložené pokuty v BK vo výške 2 289,- €.

V mesiacoch január - december 2016 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných  1 102 telefonických oznámení priestupkov občanmi.

V blokovom konaní v mesiacoch január - december 2016 boli uložené pokuty v celkovej výške  34 455,- €.                                                                                                                 

Ing. Ľudovít Duša

náčelník MsP


 

Vyhodnotenie činnosti MsP za mesiace január - december 2016Úvodná stránka