Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Základné informácie

Z histórie Topoľčianskej bežeckej ligy (2004-2017)

Zakladateľom TBL bol v roku 2004 Ing. Václav Mocňák st., ktorý pripravil propozície a kalendár pre behy TBL a oslovil niekoľko pretekárov, nadšencov behu a ďalších ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť – PaedDr. Martina Drgoňu, Ing. Helenku Cagalovú, Mgr. Ivana Mikesku, p. Milana Halmu a Mgr. Matúša Bajzíka. Cieľom novovzniknutej bežeckej ligy bolo získať pre beh čo najširšiu verejnosť a ponúknuť bežcom a bežkyniam všetkých kategórií okrem  radosti z pohybu možnosť urobiť aj niečo pre svoje zdravie. Pretekári  boli rozdelení do kategórií podľa všeobecne platných ustanovení atletiky – hlavná kategória do 40 rokov (ženy do 35) a veteráni po 5 rokoch, dorastenci do 10 a 15 rokov a juniorská kategória do 18 rokov.   

Úvodné kolo pretekov I. ročníka TBL sa uskutočnilo dňa 21. februára 2004. Na vale rieky Nitry sa premiérového behu na 1 míľu zúčastnilo 5 bežcov – Hugo Lindtner, Ivan Mikeska, Václav Mocňák st., Rudolf Petrikovič a Tiborko Vaňo. Výsledky behov boli zverejňované v topoľčianskych novinách. Pôvodný termín druhá sobota v mesiaci, sa organizátori rozhodli v nasledujúcom II. ročníku  TBL s prihliadnutím na sobotňajšie preteky podľa kalendára Slovenského bežeckého spolku  zmeniť na druhý štvrtok v mesiaci. Od III. ročníka (rok 2006) sa zmenilo aj miesto pretekov – začalo sa behať v parku v Tovarníkoch.

V treťom ročníku sme sa dozvedeli  smutnú správu  – počas vytrvalostného behu v Nitre nás bežcov neočakávane opustil  účastník TBL Štefan Petrikovič. Na jeho počesť zorganizovali rodinní príslušníci a obyvatelia obcí Preseľany a Hrušovany Memoriál Štefana Petrikoviča – Beh cez 2 mosty. Organizátori TBL sa rozhodli  po predchádzajúcom súhlase  jeho rodinných príslušníkov zaradiť medzi behy TBL od V. ročníka aj tento vytrvalostný beh.

Propozície, kalendár aj výsledky TBL začali  organizátori TBL zverejňovať  aj na webovej bežeckej stránke. Od VII. ročníka z pôvodného organizačného výboru zostali Ing. Václav Mocňák st. a pán Milan Halmo, ktorí ďalej pokračovali v organizovaní TBL. Po opakovaných zrušeniach Topoľčianskeho  polmaratónu (v rokoch 2007, 2011 a 2013) vyradili organizátori tento beh z kalendára TBL a pridali ďalšie preteky na 1 míľu aj v novembri. Ako novinku mohli pretekári - chodci vyskúšať v VIII. ročníku (rok 2011) aj nordic walking (rýchlu chôdzu s turistickými palicami).

Z bežcov, nominovaných organizátormi TBL na ocenenie Najúspešnejší športovec mesta Topoľčany, sa medzi najlepšiu desiatku dostali v roku 2011 Kamil Garay a v roku 2013 Zuzana Valková.

Stanovený cieľ sa za uplynulé obdobie organizátorom TBL podarilo uskutočniť, o čom svedčí narastajúci počet účastníkov TBL a aj to, že niektorí účastníci TBL sa zúčastňujú bežeckých pretekov po celom Slovensku a od prvých ubehnutých metrov sa prepracovali až k vytrvalostným behom, prípadne sa venujú iným športom (Milan Barányi st., Oľga Barányiová, Jozef Dobrotka,  Ľubomíra Garayová, František Erazmus,  Adam Kakula, Denisa Lindtnerová, Lucia Naňová, Mária Ondrušová-Segešová, Zuzana Valková a ďalší).

V roku 2014 sa k organizátorom pridal Mgr. Milan Barányi st. a neskôr zo zdravotných dôvodov z organizačného výboru TBL odišiel pán Milan Halmo, ktorý v bežeckej lige pracoval od jej vzniku a právom mu patrí poďakovanie. 

K väčšej účasti prispelo okrem návratu ľudí k bežeckému športu (tzv. bežecký boom) aj pokračovanie v pravidelnom zverejňovaní výsledkov jednotlivých pretekov TBL v regionálnej tlači v Topoľčanoch, vytvorenie novej webovej stránky o bežeckej lige (tbl9.webnode.sk), zverejňovanie informácii o TBL aj na facebooku, ktorý je prístupný širokej verejnosti a zverejnenie údajov o TBK TORA Topoľčany a výsledkov pretekov TBL na stránke mesta Topoľčany v roku 2017. Najväčšiu zásluhu na propagácii TBL majú  Mgr. Milan Barányi st, Ing. Jozef Ligocký a  Ing. Václav Mocňák st.

Na konci roka 2015 organizátori TBL založili občianske združenie TBK TORA Topoľčany, ktoré bude organizovať Topoľčiansku bežeckú ligu v ďalšom období.

V XIII. ročníku TBL (rok 2016 ) bola vyhlásená aj súťaž O pohár primátora  mesta Topoľčany. V tejto súťaži organizátori TBL vybrali  najlepšie časy pretekárov, ktoré  u veteránov  prerátali podľa tabuliek WMA. Víťazom a prvým držiteľom tohto pohára sa stal Rudolf Petrikovič.

XIV. ročník TBL (rok 2017) bol v znamení narastajúceho počtu pretekárov – jednotlivých pretekov sa za celý rok zúčastnilo 67 bežcov. Rekordný bol aj počet tých, ktorí splnili podmienku zaradenia  do záverečného vyhodnotenia – 29. V tomto ročníku  bola ako novinka pripravená súťaž „ Behá celá rodina“. Do tejto súťaže sa zapojilo 10 rodinných tímov, ktoré odbehli  minimálne 2 preteky.. Najlepšie z rodinných tímov boli ocenené diplomami a vecnými darmi.

Na ocenenie najlepších športovcov a športových funkcionárov za rok 2016 v  meste Topoľčany bol výborom TBK TORA Topoľčany navrhnutý pán Milan Halmo , ktorý okrem iného, pomáhal  v rokoch 2004 – 2014 pri organizácii TBL. Z rúk Primátora mesta Topoľčany si prevzal „Čestnú cenu za celoživotný prínos v oblasti športu“. 

Naj...z TBL

  • Najrýchlejší pretekár „DRŽITEĽ   REKORDU  TBL“ -  Tomáš Benko (05:00) - rok 2016,
  • Najviac pretekárov 67 bolo v XIV.  ročníku-rok 2017,
  • Najviac medailových umiestnení (1.- 3. miesto) – 23 x bolo v XIV. ročníku-rok 2017,
  • Najstarší pretekár - Tiborko Vaňo, 86 rokov, VIII. ročník-rok 2011,
  • Najmladší pretekár Lara Segešová, 5 rokov,  XIV. ročník-rok 2017, 
  • Najpočetnejšie rodinné týmy - rodiny Barányiová, Rybárová a Segešová (4 z jednej rodiny),
  • Najúspešnejší pretekár - Rudolf Petrikovič ( zúčastnil sa všetkých  ročníkov a vždy sa umiestnil na  medailových miestach). 

 


Úvodná stránka