Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Samospráva
 
 

Zástupca primátorky mesta

Zástupcom primátora mesta nebol zatiaľ ustanovený.

 

 

Zastupovanie primátora bližšie určuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa ktorého:

  1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
  2. Zástupca primátora je členom MsR.
  3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
  4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods. l písm. c až i), plní úlohu primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
  5. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

 


Úvodná stránka